Gå til sidens hovedinnhold

- Det er en milliardsatsing

Trond Giske åpner lommeboka, men ikke alle er fornøyd.

AKERSGATA (NA24): Fredag la nærings- og handelsminister Trond Giske fram en melding om Innovasjon Norge og Selskapet for industrivekst (SIVA).

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Innovasjon Norge har lenge vært under press fra ministeren, og i statsbudsjettet for 2011 kuttet regjeringen administrasjonsbudsjettet til Innovasjon Norge med 90 millioner kroner.

Nå har Giske og nærings- og handelsdepartementet utarbeidet en plan for å utvikle Innovasjon Norge og Siva videre. Den største endringen kommer i form av inntil sekd ny landsdekkende såkornsfond.

- Dette gir bedrifter i startfasen muligheter til få kapital. Såkornsfondene er en stor satsing - en milliardsatsing, bekrefter Giske til NA24.

- Står ikke på pengene
Næringsministeren vil ikke gå nærmere inn på hvor mye kapital som skal inn i fondene. Opprettelsen av fondene vil skje når revidert statsbudsjett blir klart om omtrent to uker.

- Før Kongen skriver under på revidert statsbudsjett, så vil vi ikke gå ut med det. Pengene kommer til å komme fortløpende når ting er på plass. Det står ikke på pengene, men på prosessen, sier Giske.

LO-leder Roar Flåthen var tilstede da stortingsmeldingen ble lagt fram. Han er positiv til opprettelsen av såkornsfondene.

- Det er viktig for bedrifter i oppstartfasen å få tilgang til kapital. Bankene vil ikke ta risikoen, og det er svært få gründere som har finansielt i stand til det. De er nødt til å ha noen som hjelper dem, sier Flåthen til NA24.

(artikkelen fortsetter under bildet)

- Viktige tiltak
Trond Giske ønsker også en forenkling av søkeprosessen i Innovasjon Norge.

- Vi vil at de bedriftene med mest potensial skal få hjelp, ikke de som er best til å søke. En forenkling av prosessen vil gjøre at gründerne ikke bruker tid på å søke, men får tid til å utvikle bedriften sin, uttaler Giske.

Et annet viktig tiltak i stortingsmeldingen er et det skal bli en styrket satsing på internasjonalisering i Innovasjon Norge. I tillegg skal det blant annet bli en forenkling av Innovasjon Norges virkemidler, det har blitt utarbeidet nye mål, Siva skal få mulighet til å gå inn i store prosjekter og det skal opprettes «Invest Norway», som skal være et kontaktpunt mellom norske myndigheter og internanasjonale selskaper.

- Det er gode tiltak for å styrke virkemiddelsapparatet, noe som er vedlig viktig. Under finanskrisen kunne det gått mye dårligere med Norge uten et aktivt virkemiddelsapparat, sier LO-leder Roar Flåthen.

- Ikke nok
Det er imidlertid ikke alle som er like fornøyd med hva Trond Giske la fram.

Terje Breivik, nestleder i Venstre, mener at tiltakene ikke er gode nok.

- For lite, for sent. Regjeringen skal imdlertid få velfortjent ros for mange gode målsetninger: Nye mål for Innovasjon Norge om å frambringe gode gründere, vekstbedrifter og innovative miljøer, sier Breivik i en e-post til NA24.

- Desverre står ikke virkemidlene for å få det til i forhold til målsetningene, fortsetter Breivik.

Venstre mener det er bra at regjeringen vil styrke Innovasjon Norge som innovasjonspolitisk rådgiver, men mener det fordrer en større politisk fristilling av Innovasjon Norge.

- Regjeringen legger i realiteten opp til det motsatte når den vil styrke departementets og fylkeskommunenes eierstyring av Innovasjon Norge, uttaler Terje Breivik.

Venstre mener at regjeringen også skal få honnør for satsingen på såkornfond. Venstre støtter både behovet for denne type ordning, og selve innretningen.

- Men regjeringen følger ikke opp med virkemidler, som for eksempel å styrke SIVAs inkubasjonssatsing og SIVAs egenkapital, slik Venstre har foreslått, uttaler nestleder Breivik.

- Vil være bedre rustet
Trond Giske mener endringene er viktige.

- Regjeringen er opptatt av å lage et bredt og treffsikkert virkemiddelapparat. Regjeringen foreslår derfor opprettelse av nye såkornfond, nytt mandat for Investinor og videreutvikling av tilbudet til bedrifter i tidlig fase, samt pilot- og testtilbud, sier Giske.

Giske viser til den sterk konkurransen det er internasjonalt, som stiller store krav til norske bedrifter med hensyn til innovasjon, organisering og omstilling av produksjon.

- Tiltakene i denne stortingsmeldingen vil gjøre norsk næringsliv bedre rustet til å møte disse utfordringene, sier Giske.

Kommentarer til denne saken