Gå til sidens hovedinnhold

Tror renten blir lav lenge

Gunnar Torgersen i forvaltningsselskapet Holberg Forvaltning tror ikke Norges Bank kutter renten videre nå i september, men tror samtidig det norske rentenivået vil forbli lavt lenge

- Vi registrerer med interesse at de største bedriftene i en spørrerunde nylig bekrefter at de ikke har planer om å ansette nye medarbeidere verken i år eller neste år. For oss er dette en indikasjon på at rentenivået i Norge kan forbli lavt lenger enn de fleste prognosemakerne nå ser for seg, skriver Holberg Forvaltning i sin månedsrapport.Holberg tror Norges Banks styringsrente kan bli holdt uendret på 3,0 prosent nå i september, etter at Svein Gjedrem i et foredrag på tirsdag sa at usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen fremover nå er større enn


normalt.- Vårt stalltips går derfor nå i retning av at renten vil


forbli uendret på det neste rentemøtet 17. september. Dette underbygges av at den neste inflasjonsrapporten skal legges frem på rentemøtet i oktober og det derfor kan være naturlig å avvente videre rentekutt til konklusjonene i denne er klar, heter det.Men samtidig mener altså Holberg det kan ta lang tid før renten heves vesentlig. markedet priser nå inn en renteoppgang på ca. ett prosentpoeng neste år, mens for eksempel økonomene i DnB tror renten skal opptil 5,5 prosent allerede ved årsskiftet 2004/2005.- Vår tilnærming til dette er den samme som vi hadde når Norges Bank begynte å kutte rentene i fjor; Ting tar tid! I overført betydning betyr dette at det tar tid å endre retningen på norsk


økonomi, som billedlig kan sammenlignes med en supertanker, skriver Holberg.- Den beste konjunkturmåleren er etter vår oppfatning arbeidsledigheten. Den gir uttrykk for hva bedriftene gjør i forhold til arbeidsstokken. Vi vil hevde at først når ledigheten begynner å flate ut, eventuelt falle, vil det være grunn til å forvente en vesentlig oppgang i rentene i Norge, heter det videre.Holberg peker i den forbindelse på at de største bedriftene i en spørrerunde nylig bekrefter at de ikke har planer om å ansette nye medarbeidere verken i år eller neste år.- For oss er dette en indikasjon på at rentenivået i Norge kan forbli lavt lenger enn de fleste prognosemakerne nå ser for seg, skriver Holberg Forvaltning.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken