Gå til sidens hovedinnhold

Truer med å legge ned NRK 2

NRK får ikke sine ønskede økninger i inntektene og hevder at resultatet kan bli avvikling av NRK 2, eller total nedleggelse av tre distriktskontor.

NRK ønsket en økning i sine inntekter fra i år til 2004, blant annet for å gjennomføre tiltak som økt satsning på barn og ungdom, digitalisering og dobbeltdistribusjon fra til slukking av det analoge sendenettet.

De hevder at de manglende bevilgningene fra Kulturdepartementet i realiteten betyr at NRK må redusere virksomheten med 100 milllioner kroner.

Som illustrasjon på hvilket omfang som må vurderes, anfører NRK at 100 millioner tilsvarer eksempelvis:

total nedleggelse av driften av tre distriktskontor

eller

avvikling av NRK 2

eller

halvannet års dramaproduksjon

eller

tre års drift av Kringkastingsorkestret

eller

to års drift av Petre

- Eksemplene er kun ment som illustrasjon på hvilke vurderinger som vil måtte gjøres, for å imøtekomme et pålegg om å redusere virksomheten tilsvarende 100 millioner pr. år, påpeker NRKs styreleder, Anne Carine Tanum.

Tanum viser til at NRKs generalforsamling (Kultur- og kirkedepartementet) har uttrykt en klar forutsetning om at NRK må drive sin virksomhet med balanse mellom inntekter og utgifter. En reell reduksjon i inntektsgrunnlaget tilsvarende 100 millioner kroner vil derfor føre til en betydelig svekkelse av programvirksomheten.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken