Gå til sidens hovedinnhold

Truer Oslo kommune med kjempesøksmål

- Har Oslo kommune gjort noe klandreverdig, vil vi vurdere å gå til søksmål, raser bank.

Rett før jul var det kroken på døra for gamle ærverdige Oslo Vei. Eneeier Oslo kommune nektet å spytte inn mer kapital, og selskapet hadde ikke noe annet valg en å gå den tunge veien til skifteretten.

FØLG NETTAVISEN NÅ24 PÅ FACEBOOK

Største kreditor er Sparebanken 1, som har over 130 millioner kroner utestående. Nå er banken forbannet og undersøker om Oslo kommune har handlet kritikkverdig i forbindelse med konkursen.

Vurderer søksmål

- Vi gjør det vi kan for å komme til bunns i Oslo Vei-konkursen. Har Oslo kommune gjort noe klandreverdig, vil vi vurdere å gå til søksmål, sier informasjonsdirektør Christian Brosstad i Sparebank 1 Gruppen til Nettavisen NA24.

Nettavisen NA24 vet at Sparebank 1 er sjokkert over oppførselen til Oslo kommune. Det er i sær måten kommunen har håndtert leieavtalen Oslo Vei hadde med sin eier, Oslo kommune, hvor Huken pukk- og asfaltverk lå.

Oslo vei hadde en avtale med kommunene om å leie området hvor pukkverket lå frem til 2021. Men som eier av Oslo Vei påla kommunene, med byråd Hallstein Bjercke i spissen, å si opp avtalen med kommunene. Det er dette forholdet Sparebank 1 vil se nærmere på.

- Vi gjør som sagt våre undersøkelser om noe kritikkverdig har skjedd, sier Brosstad.

Nettavisen NA24-avsløring
Nettavisen NA24 avslørte 23. oktober i år, at den økonomisk situasjonen i Oslo Vei var prekær.

I et hemmelig brev til styret, som Nettavisen NA24 hadde fått tilgang til fra september i år, påpekte revisor Jan Wellum Svensen i Ernst & Young, at det meste av egenkapitalen var tapt, hvis man tok med ikke balanseførte pensjonsforpliktelser på 61,7 millioner og at selskapet brøt med lånebetingelsene overfor bankene Sparebank 1 og DnB.

Svensen skriver:

«Knyttet til det langsiktige lånet og trekkrammene foreligger det to finansielle covenants. Det ene kravet er knyttet til egenkapitalandel på minst 20 prosent, mens det andre kravet er at netto rentebærende gjeld over EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer) skal være mindre enn tre. Selskapet er i brudd med disse kravene i dag, og basert på selskapets foreliggende prognoser vil selskapet være i brudd også 31. desember 2012.»

LES DE AVSLØRENDE SAKENE HER:

Skittent og råttent

Flere hundre ansatte mister jobben som følge av konkursen. Rett før jul langet styremedlem og ansatterepresentant i Oslo Vei, Andre Waage, ut mot eier og byråd Bjercke.

- Dette er et skittent og råttent politisk spill, sa Waage til Nettavisen NA24.

- Bjercke ofrer mange milliarder kroner og flere hundre arbeidsplasser, for å legge ned pukkverket på Huken, sa Waage.

- Jeg fatter ikke at det er mulig at politikere kan leke sånn med innbyggernes penger, og ikke minst alle arbeidsplassene, som nå går tapt, fortsatte han.

- At selskapet har havnet i en slik situasjon nå like før jul, er bare trist og leit. Jeg har nå veldig vondt av de ansatte, som får denne beskjeden i dag og opplever stor usikkerhet, sa nærings- og kulturråd Hallstein Bjercke i forbindelse med konkursåpningen.

Politisk styrt

Også tidligere administrerende direktør Arnt Rønning har mye til overs for Oslo politikernes håndtering av eierskapet i Oslo Vei.

- Konkursen i Oslo Vei AS er etter mitt syn, politisk styrt. Politikerne ønsket å avvikle Huken, koste hva det koste ville, sa Rønning til Nettavisen NA24 rett før jul.

- Byråden har gjennom denne konkursen bidratt til en veldig trist julefeiring for de ansatte og en rekke bedrifter som var leverandør til Oslo Vei, fortsatte han.

Trist og leit

På spørsmål om nærings- og kulturråd Hallstein Bjercke kunne håndtert Oslo Vei-krisen annerledes, svarte byråden følgende rett før jul.

- At selskapet har havnet i en slik situasjon nå like før jul, er bare trist og leit. Jeg har nå veldig vondt av de ansatte, som opplever stor usikkerhet for fremtiden. Likevel er det i en slik situasjon min plikt å ivareta kommunens verdier på best mulig måte. Fra første varsel om at selskapet var i en alvorlig økonomisk situasjon i september, og fram til generalforsamlingen 7. desember 2012 ble det avdekket at den økonomiske situasjonen var såpass mye verre enn først antatt, sa Bjercke.

- Situasjonen har vært gjennomgått og vurdert både internt, og ved hjelp av eksterne rådgivere. Basert på all tilgjengelig informasjon, og var det ingen andre alternativer enn å si nei til styrets forslag om tilførsel av ny kapital til selskapet. Risikoen ville være for høy, og Oslo kommune som eier ville ikke få betalt for denne risikoen gjennom forventet avkastning på innskutt kapital. Risikoen for at vi måtte gått inn med ny kapital senere er også betydelig. Spørsmålet jeg måtte stille meg er: Hvis jeg ikke ville investert mine egne penger i dette selskapet, skulle jeg da risikere oslofolks penger? spurte Bjercke.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka

Kommentarer til denne saken