TRONDHEIM (Nettavisen): Under fredagens landsmøte slo finansminister Trygve Slagsvold Vedums tale ned som lyn fra klar himmel.

Under talen åpnet Vedum opp om sykdomsdramaet som rammet han våren 2020. Da ble han diagnostisert med sykdommen Multippel sklerose (MS). Senterparti-lederen hylles fra alle kanter, og ble møtt med varme ord fra allierte og motstandere fra hele det politiske landskapet. Også MS-forbundet støtter statsrådens åpenhet:

– Jeg vil hylle Trygve for at han bruker anledningen til å gå ut med informasjon om dette. Dette er en sykdom mange kvier seg mot å gå ut med. Dette vil bety veldig mye for mange med MS, forteller Magne Wang Fredriksen, administrerende direktør i MS-forbundet.

Til Nettavisen avslører han at Vedum tok kontakt dagen før talen. Det var likevel sterkt å se ministeren på talerstolen, forteller han.

Anklaget for å nedprioritere hjernehelse

Men Vedums politiske satsing på hjernehelse har ikke imponert forbundet. Senest i høst gikk de hardt ut på egne nettsider og anklaget regjeringen for å nedprioritere hjernehelse i statsbudsjettet. Det var særlig kuttet i tilskuddsordningen for nevrologiske sykdommer som fikk forbundet til å reagere.

Til Nettavisen påpeker Fredriksen at finansministerens åpenhet og kuttene er to ulike saker. Likevel kaller han det for et paradoks.

– Én av de tingene som gjør at Trygve ønsker å gå ut med diagnosen, er at han ser verdien av organisasjoner og fellesskap. Dele erfaringer og kompetanse mer åpent. Da er det et paradoks at våre bevilgninger blir skrudd igjen og at vi får dårligere rammer til å gjøre nettopp dette, konstaterer han.


Regjeringen fjernet de øremerkede midlene til Hjernerådet, som lå på to millioner kroner i 2022. Hjernerådet er en paraplyorganisasjon som representerer både fagmiljøer og pasientgrupper på hjernefeltet. Organisasjonen jobber mye med MS-pasienter.

I tillegg la de hele den nevrologiske støtteordningen på tre millioner kroner inn under en annen, større ordning, slik at de nevrologiske formålene nå må kjempe med enda flere aktører om de søkbare midlene.

– Hvordan tror du åpenheten til Vedum vil påvirke midlene dere får bevilget fremover?

– Det er vanskelig å si, men alle sykdommer trenger et symbol og person. Det at en prominent politiker som Trygve står fram med dette vil hjelpe mange, men jeg vet ikke hvordan det vil påvirke våre bevilgninger, svarer Fredriksen, som legger til at Vedum kan gi folk et annet syn på diagnosen.

Fra arkivet: MS-syke Camilla (38) fikk stamcellebehandling i Mexico – får ikke etterbehandling i Norge

– Tror du det at han står fram med sykdommen kan gi han problemer senere når det kommer til habilitet?

– For Trygve er det ikke et problem. Han kommer til å være profesjonell til fingerspissene.

Fredriksen sier at han også ønsker stamcellebehandling i Norge.

– Så er vi kritiske til at vi ikke har fått stamcellebehandling til Norge, det er nok dokumentasjon fra utlandet som er god nok til at vi må ha denne, sier han.

Kan fjerne stigma

Likevel synes han det var sterkt å se ministeren på talerstolen.

– Jeg vil hylle Trygve for at han bruker anledningen til å gå ut med informasjon om dette. Dette er en sykdom mange kvier seg mot å gå ut med. Dette vil bety veldig mye for mange med MS, forteller han til Nettavisen.

Fredriksen forteller at det er mye stigma knyttet til sykdommen, hvor spesielt mange menn kvier seg mot å snakke om sykdommen.

– Årsaken til stigmaet er at man blir så dårlig at folk ikke har turt å gå ut med det. Du vil ikke at folk skal vite at du blir så dårlig at du ikke kan ta vare på deg selv, sier han.

At en så prominent politiker som Vedum står fram, vil kunne inspirere mange unge menn, tror Fredriksen.

Aksepterer kritikken: – En del av samfunnsdebatten

Etter Vedums landsmøtetale, konfronterer Nettavisen han med kommentarene fra MS-forbundet. Han sier dette om kritikken:

– Det er en del av samfunnsdebatten. At de kan være kritisk til noe regjeringen har gjort, er en del av diskusjonen. Vi skal behandle alle likt, selvfølgelig. Men vi er opptatt av å ha gode frivillige organisasjoner som jobber for ulike pasientgrupper, og der er MS-forbundet én sånn viktig organisasjon. Parkinsonforbundet er en annen.

– Men er det et paradoks å kutte til MS-tiltak når du har sykdommen selv?

– Altså, nei, det er … poenget er jo at man har ulik organisasjonsstøtte. Det kan alltid være en diskusjon rundt hvor mange millioner man gir til ulike organisasjoner. Men i bunn så skal det være støtte til ulike pasientorganisasjoner, sånn at de kan drive på en god måte, svarer Vedum.

– MS-forbundet sier at de er avhengig av å få stamcellebehandling til Norge. Vil du gi dem det?

– Her er det heldigvis helseministeren som skal gjøre sine prioriteringer på hva man mener er det viktige, og hvordan man kan hjelpe flest mulig, lengst mulig. Det ligger hos helseministeren, og så viser det seg at jeg også har vært én av de som har opplevd å få en sånn sykdom, og jeg har vært veldig heldig med at vi i Norge har offentlig finansiert medisin. Så vil det alltid være diskusjoner om hva som er neste steg, svarer Vedum.