Investeringsdirektør i DnB Nor Private Banking og NA24s faste kommentator Trym Riksen var i fjor en av de første som så for seg at det kunne bli oppgang i aksjemarkedet.

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs med 1,93 prosent til 376,42 poeng, men etter en eventyrlig global børsfest har Oslo Børs steget med over 90 prosent siden mars i fjor.

Nå mener Riksen at markedet ikke lenger er så billig.

- Vi observer at en del av de uttalelsene som kommer om at markedet ikke er dyrt åpenbart må være feil. Det virker mer som en selgers argument for å fortsatt selge mer når ting fortsatt går bra, sier Trym Riksen til NA24.

- Observatører
I sin siste NA24-Blogg sier han at børsoppgangen har fått optimismen tilbake, og at aksjemarkedet nå er dyrere enn normalt.:

«...prisingen av amerikanske aksjer ligger på nesten 21 ganger ti års snittinntjening. Snittet siden 1881 ligger på 16. Dermed er prisingen i USA nesten ett standardavvik over normalprisingen. Det er derfor vanskelig å forsvare uttalelser om at aksjemarkedet er helt normalt priset; det ligger utvilsomt på den dyre siden», kommenterer investeringsdirektøren.

- Vi er kjølige observatører til to markedsdrivere, som til stadighet brukes av analytikere og andre for å kommentere markedsutsiktene, sier Riksen.

- Er ikke negativ
Men selv om markedet er dyrere enn normalt stiller han seg ikke negativt.

- Vi er ikke negative til markedet. Om markedet er dyrt, eller ikke, er en dårlig indikator på hva som vil skje fremover, både på kort og mellomlang sikt. Vi følger trenden i økonomien og den peker fortsatt opp. Vi endrer ikke vår anbefaling før sannsynligheten for et snarlig syklisk vendepunkt, en veksttopp i økonomien, er høy og i tråd med historiske mønstre, sier Riksen til NA24.

Les hele bloggen her