Gå til sidens hovedinnhold

Her vant huseierne over Hafslund

Strømselskapet måtte grave dypt i veien - og i lommeboka.

Den ferske dommen i Borgarting lagmannsrett kan gi deg dyrere strøm.

Strømgiganten Hafslund er nemlig dømt til å grave ned et luftledningsnett som de mener kunne stått i 40 år til. Ledningsnettet er nemlig nylig rehabliitert, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

Da Bærum kommune skulle rehabilitere sine vann- og avløpsledninger i 2008, ble en 440 meter lang strekning i Borgveien på Høvik gravd opp.

Må grave ned
I den forbindelse påla kommunen Hafslund å legge luftnettet i jordkabel i veien. Det ville ifølge Hafslund koste omtrent en million kroner.

Begrunnelsen for kommunens vedtak var etiske og miljømessige hensyn, og ønsket om mer effektiv drift og vedlikehold av veien.

Men siden Hafslund så sent som i 2001 hadde rehabilitert luftnettet, var det ikke nødvendig å flytte strømmastene eller ledningene.

Les også:Matematikere skal gi forutsigbar strømpris

- Strømkundene må betale
Kommunen mente at Hafslund er blitt drevet med betydelige overskudd, og påpekte at selskapets kostnader kan veltes over på nettkundene.

Hafslund nektet, og saken havnet i Asker og Bærum tingrett, hvor kommunen tapte, skriver TU.

Men i ankesaken i Borgarting lagmannsrett nylig var det Hafslund som tapte, og kommunens vedtak om nedgraving av kablene ble kjent gyldig.

40 år igjen
Hafslunds informasjonssjef Morten Schau er svært kritisk til avgjørelsen, og påpeker at anlegget hadde en gjenværende teknisk levetid på opp mot 40 år.

– Resultatet av dommen blir at alle nettkunder innenfor konsesjonsområdet må være med å betale for at et teknisk godt anlegg legges i jordkabel fordi kommunen ikke synes det er pent. I tillegg kommer den enkelte huseiers utgifter med ny tilkopling av strøm til boligen. Det er dårlig samfunnsøkonomi å rive et anlegg flere tiår før den tekniske levetiden utgår, sier Schau til TU.

Han viser til lignende saker kan gi økt nettleie også andre steder i landet.

Les også:

Vil fjernstyre strømmen din

Du kjøper skitten strøm

- Gjelder ikke alle
I dommen avvises det imidlertid at det nå er fritt fram for kommunene til å kreve kabling ved enhver oppgraving av veien, slik Hafslund mener.

Dommen viser til at samordningen i dette tilfellet var rasjonell og nyttig, og at det ifølge Bærum kommune er sjelden at det er aktuelt med fullstendig oppgraving som i Borgveien.

Hafslund mener dommen er uklar og at saken er prinsipielt viktig for alle ledningsaktører, også fiber- og teleselskaper. Derfor anker de saken til Høyesterett.

Frykter presedens
Næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i bransjeorganisasjonen Energi Norge mener dommen representerer en utvidelse av trafikklovens flyttevilkår for strømnettet.

– Det er svært uheldig fordi omlegging av distribusjonsnettet i mange tilfeller er svært kostbart, og de økte kostnadene vil til syvende og sist havne hos forbrukeren, sier Møller.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken