Arbeidstilsynet har sagt ja til Bergen kommunes søknad om en prøveordning med lange helgevakter ved en demenspost på Ladegården sykehjem, skriver Bergensavisen.

Meldte seg ut

Mens Sykepleierforbundet sa ja, sa Fagforbundet nei til søknaden om å få innføre 13-timers vakter i helgene.

Som kompensasjon for de lange vaktene skulle de ansatte skulle få jobbe hver fjerde helg i stedet for hver tredje, og i tillegg avspasere dagen etter helgen. I løpet av de 13 timene skal de ansatte ha to halvtimes pauser.

De åtte ansatte ved avdelingen ønsker selv den nye turnusordningen, og ble provosert over avslaget fra Fagforbundet.

- Det er provoserende at Fagforbundet tror de vet bedre enn hva vi gjør om hva som er best for oss, sa Nina Langeland, sykepleier ved Ladegården sykehjem i Bergen, til BA da saken først ble kjent.

De ansatte som var medlemmer i Fagforbundet svarte med å melde seg ut.

Dermed havnet søknaden på Arbeidstilsynets bord. De har nå sagt ja.

Fornøyd

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) er fornøyd med Arbeidstilsynets avgjørelse.

- Vi vet at nesten samtlige ansatte som jobber i alternativ turnus i bofellesskap i Bergen oppgir dette som bedre enn tradisjonell turnus. Det er positivt at vi nå også får prøvd ut en ny type turnus på sykehjem. Dette vil gi beboerne på sykehjemmet bedre kvalitet på tjenestene i helgene, mer ro i forbindelse med vaktskift, og vi kan øke stillingsprosenten for deltidsansatte som ønsker en større stilling, sier hun i en pressemelding fra kommunen.

Prøveordningen skal i utgangspunktet vare i et år, med oppstart 1. april i år.

Tatt hensyn

I begrunnelse for å innvilge søknaden legger Arbeidstilsynet stor vekt på at det her kun er søkt om to lange arbeidsdager i strekk, at det er plassert en fridag etter en slik arbeidsøkt samt at langvaktene bare forekommer hver fjerde helg.

Arbeidstilsynet pmener det er tatt hensyn til arbeidernes helse, sikkerhet og velferd i den beskrevne turnusen.

Onarheim ønsker nå å prøve ut lignende langsturnuser innen kommunale helsetjenester.

- Vi satser videre på alternative turnuser innen eldreomsorgen der dette er hensiktsmessig og ansatte ønsker det. Vi er nå i forhandlinger om å innføre alternative turnuser på flere sykehjem og innen hjemmesykepleien, sier Onarheim i pressemeldingen.

Rehabiliteringsavdelingen ved Fyllingsdalen sykehjem og en hjemmesykepleiegruppe i sentrum er blant dem som er i forhandlinger om alternative turnuser.

- Klokt

- Dette er en klok tommel opp fra Arbeidstilsynet og jeg er spent på å høste erfaringer fra dette, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til Dagens Næringsliv.

Regjeringen ønsker mer fleksible arbeidstidsordninger, og Eriksson ser Arbeidstilsynets ja som et skritt i riktig retning på veien mot dette.

Fagforbundets innvending mot langturnusordningen ved Ladegården sykehjem og andre sykehjem, er at arbeidet ikke er av passiv karakter, slik det er ved en del andre institusjoner.

Skeptisk

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet har ikke endret syn som følge av Arbeidstilsynets vedtak.

Til Dagens Næringsliv sier hun at turnusen ser fin ut skjematisk, men at hennes erfaring med å jobbe i en demensavdeling tilsier at det ikke er lett å tidfeste arbeidsøktene slik de er satt opp (se fakta til høyre).

Hun peker blant annet på hensynet både til de ansattes helse, miljø og sikkerhet og at faren for å gjøre feil ved lange vakter øker som begrunnelse for at de fortsatt er i tvil om at langvakter er et gode ved alle typer institusjoner.

Les flere saker i Bergensavisen