Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen vil ta fra dem hagen

Her vil kommunen anlegge tursti langs strandlinjen.

Eierne av 3 strandeiendommer i Gausel kommune ved Stavanger har slåss innbitt mot ekspropriasjon av strandlinjen sin. Myndighetene vil anlegge tursti i området.

Dramatisk vending
Når Fylkesmannen ikke kunne godta at turstien ble lagt på baksiden av akkurat disse husene, snudde kommunens Høyre-politikere, og et flertall av politikerne i kommunalstyret for byutvikling gikk inn for å avvise hele turstien på Gausel, skriver Rogalands Avis.

Likevel ble det flertall for å sende saken videre til bystyret for endelig avgjørelse.

Det ble en opphetet debatt om tursti fra Boganesstraen til Frøystad gård i kveldens møte i kommunalstyret for byutvikling, skriver avisa.

Høyre om
Fire av Høyres fem representanter gikk overraskende mot hele turstien, og meldte tidlig at de ville stemme for Frps forslag om å avvise saken.

Med flertall for en avvising ville hele turstien og reguleringsplanen blitt avvist, og gjeldende reguleringsplan – uten tursti – ville stått tilbake.

- Store inngrep
- Vi har prøvd alle muligheter for å få en tursti uten at inngrepene overfor de private grunneierne blir for store, men Fylkesmannen har gått mot alle alternativer utenom ett. Det er ikke bra nok, og vi har ikke noe annet valg enn å avvise saken. Privatmannens rett står sterkt og skal stå sterkt for Høyre, sa Kristen Høyer Mathiassen (H).

Han fikk med seg Egil Olsen, Dag Terje Klarp Solvang og Elisabeth Schanche, mens Eli Aga gikk mot flertallet i Høyres gruppe.

Frps Tore B. Kallevig gikk for å avvise saken, og også KrFs Brit Norheim Larsen gikk for det forslaget.

- Forskjellsbehandling
Ikke uventet fikk Høyres medlemmer, bortsett fra Eli Aga, sterk kritikk fra Hilde Karlsen (Ap) og Eilef Meland (SV) – begge for tursti langs sjøen.

- Jeg er veldig skuffet over Høyre. Hvis det blir nei til denne turstien, ser jeg ikke for meg at vi vil kunne få gjennom andre turstier i byen uten å drive forskjellsbehandling. Jeg skjønner ikke hvordan Høyre enstemmig kan vedta tursti på Buøy, men ikke på Gausel, sa Hilde Karlsen (Ap).

Full forvirring
Da de elleve politikerne hadde brukt nesten 1 1/2 time på saken, var det klart for avstemming.

Da startet forvirringen.

Rådmannens innstilling til saken var å vedta tursti alternativ 3, og sende saken videre til bystyret for endelig behandling.

Etter en kjapp pause med hastemøte om hvordan avstemmingen skulle foregå, ble det klart at det skulle stemmes over tre forslag.

Først ble det flertall for å avvise saken (fire stemmer fra Høyre, én fra Frp og én fra KrF, mot én fra Høyre, to fra Ap, én fra V og én fra SV).

Så ble det stemt over om saken skulle videresendes til bystyret for endelig behandling.

Brit Norheim Larsen skiftet side, og vippet flertallet mot behandling i bystyre.

Det betyr at saken skal videre til bystyret for endelig behandling. Siste ord er ikke sagt i denne turstisaken.

Les flere nyheter hos: Rogalands Avis

Kommentarer til denne saken