Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 61 900 husholdninger fikk strøm på leveringsplikt i andre kvartal i år.

Det er en økning på drøyt 7 prosent eller 4200 husholdninger fra første kvartal. Fire av fem kunder på leveringsplikt har hatt det i over seks uker, og betaler dermed unødvendig mye for strømmen sin. Påslaget for leveringsplikt er vesentlig høyere enn for en spotprisavtale.

Oppstår ved flytting
Det er husholdninger som ikke har valgt et strømselskap som havner på leveringsplikt. Påslaget for leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Deretter er det fritt frem for netteieren til å ta hvilken som helst pris, og da blir det veldig dyrt for husholdningene. Statistikken viser at 79 prosent av husholdningene på leveringsplikt har hatt det imer enn seks uker.

Beregninger som elskling.no har gjort viser at det gjennomsnittlige påslaget fra de største netteierne er på rundt 16 øre/kWh. Eneboliger med et årsforbruk på 20.000 kWh og leveringsplikt vil altså spare over 3000 kroner i året på å velge en strømavtale.

Øker igjen
Sammenlignet med toppen i tredje kvartal i fjor, da 72.300 husholdninger hadde leveringsplikt, er antallet lavere.

Reduksjonen kommer blant annet av pilotprosjektet som netteieren BKK fikk tillatelse til å teste i slutten av året. Prosjektet innebar at BKK Nett auksjonerte bort 8500 kunder på leveringsplikt til strømselskapet som tilbødkundene de beste vilkårene i en 12-månedersperiode.

– Det er bekymringsverdig at økningen er i gang igjen. De som ofte rammes er kunder som flytter og ikke er klarover at de må velge en strømleverandør, sier Jens Regnström, grunnlegger av strømbyttetjenesten elskling.no.

Siden auksjonen i november har antallet kunder på leveringsplikt hos BKK Nett økt med 140 prosent. Dersom tilveksten fortsetter kommer antallet kunder på leveringsplikt i nettet til å være tilbake på samme nivå som førauksjonen allerede i mars neste år.

Mangler informasjon
– Det virker som om det kreves andre tiltak for å redusere antallet kunder i leveringspliktfella. Når vi snakker med kunder som flytter, merker vi at de savner tydelig informasjon om hva de må gjøre for å ordne med strøm i dennye boligen. Vi anbefaler husholdninger på leveringsplikt å velge en strømavtale umiddelbart. Med tanke på at detkun tar noen få minutter å sammenligne og bytte, burde alle husholdninger gjøre et aktivt valg, sier Jens Regnström.