I flere år har norske politikere vurdert en endring av momsgrensene for norske mediebedrifter. Slik det er i dag slipper papiravisene unna uten å betale moms, mens for eksempel rene nettaviser som Nettavisen må betale 25 prosent moms.

Den siste tiden har det blitt klart at flertallet på Stortinget vil gi nettaviser nullmoms, dersom de krever betalt for innholdet på nett.

Les Gunnar Stavrum: Nå vil Stortinget lukke nettaviser

De kommersielle tv-kanalene vil imidlertid ikke få nullmoms, noe som fikk Alf Hildrum til å reagere.

- Jeg synes de mister logikken når de starter med å si at momsfritaket skal gjelde for journalistiske nyhetsmedier med en viss andel egenproduksjon - og så utelukker TV 2, sa Hildrum til i Dagens Næringsliv.

Nå går imidlertid kanalens tidligere programdirektør Finn H. Andreassen ut mot Hildrum.

- Jeg så at Alf gikk ut og sa at dersom avisene skal ha null i moms, så skal de ha nullmoms for lyd og bilde. Det er fem prosent av sendeflaten deres som er nyheter, hvor skal grensen settes da. Men det er ikke nyheter som er poenget, det er den offentlige debatten som er viktig, sier Andreassen til Nettavisen.

- Sport, underholdning og kjendisstoff
I en kronikk i Dagens Næringsliv, skriver han blant annet:

«TV 2-sjef Alf Hildrum raser fordi hans danske eiere ikke skal få nyte godt av nullmoms. De leverer jo vitterlig nyheter de også, selv om nyhetsinnslagene utgjør knapt fem prosent av TV 2s sendeflate i løpet av et døgn.»

«TV 2 har nedlagt «Holmgang» og mye av den kritiske journalistikken, til fordel for sport, underholdning og kjendisstoff.»

Andreassen tar også for seg salget og distribusjonen av tv-kanalene.

- Det bør være større grad av frihet til å velge de tv-kanalene man vil ha selv. Slik det er i dag lager distributørene en avtale med kanalene, og så bundles de sammen. Dermed blir man pliktig til å velge kanaler dersom man for eksempel vil ha TV 2, sier han.

«Nå utgjør denne betalingsplikten rundt 1,2 milliarder i TV 2-kassen. Kabelavgiften er like inntektsbringende som reklameinntektene.»

- Jeg prøver å dra noen perspektiver i forhold til spørsmålet om lavmoms og friheten til å kunne velge hvilke tv-kanaler man vil ha, for å skape en debatt rundt dette, sier Andreassen.

- Alle kan ikke slippe moms
Han mener at det ikke er produksjonsmetoden og distribusjonsmåten som er viktig, men innholdet.

- Jeg satt selv i Mediestøtteutvalget i sin tid. Halvparten der foreslo en lavmoms som var lik for digitalt og papir. Men mediebransjen gikk kraftig i mot med et ønske om nullmoms på alt, noe som ikke er mulig, sier han.

- Hvorfor er ikke det mulig?

- Det er i praksis ikke mulig fordi man må sette grensen et sted. Skal man få lavmoms fordi man driver med nyheter, eller fordi man driver med samfunnsdebatt? Det var en interessant utvikling for noen år siden. Da var det snakk om nyheter, og Se & Hør sa at de skulle ha noen sider med nyheter, slik at de kunne slippe moms. Men man kan ikke gi alle momsfritak, for noen inntekter må staten ha.

Han peker på at det også har skjedd en betydelig endring de siste årene.

- For eksempel har de sosiale mediene kommet med sterke bidrag til den offentlige debatten, slik som alle bloggene til Nettavisen som er et uhyre viktig moment. Hvorfor skal Nettavisen betale 25 prosent i moms og de andre null? spør Andreassen.

Han poengterer at det ikke er opptil han hvem det er som skal få lavmoms, men har et par favoritter.

- Jeg mener at det viktigste er gravende journalistikk som drar opp skjevheter i samfunnet og samfunnsdebatt.

- Skremmende lite oppdatert
TV 2s kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy opplyser til Nettavisen at en ordning som gir redusert moms til avisenes digitale produkter og ikke til for eksempel TV 2s produkter, vil virke konkurransevridende.

- I dag er det lik moms på alle typer digitale medietjenester, også innenfor nyhetsformidling. Det er 8 prosent moms på NRK-lisensen og på kino. En utvidelse av ordningen med momsreduksjon til digitale tjenester må bygge på likebehandling og teknologinøytralitet.

Når det gjelder utsagnet om TV 2 og at det er fem prosent av sendeflaten som er nyheter har Indrøy følgende kommentar.

- Andreasen er skremmende lite oppdatert angående den norske mediesektoren, inkludert TV 2. Vi bruker mer penger og tid på nyhetsproduksjon enn vi har gjort noen gang. TV 2 Nyhetskanalen har Andreassen åpenbart ikke hørt om. Det kan han følge nyhetsutviklingen og debatter gjennom det meste av døgnet. Vår hovedkanal har fortsatt to nyhetssendinger i beste sendetid.