Etter det Nettavisen erfarer skal TV 2 kutte stillinger og tilby sluttpakker i Bergen. Det skal være avdelingene Plan og Layout, Sumo og Promo som rammes.

De ansatte skal ha blitt orientert om kuttene på et møte før påske, og i forrige uke ble det også informert om situasjonen i en artikkel på TV 2s intranett.

Hvor mange stillinger som kuttes er usikkert, men de ansatte har etter det Nettavisen erfarer blitt forespeilet størrelsen på sluttpakkene.

Les også: - TV 2 vurderer kutt på 120 millioner kroner

Vet ikke hvor mange som skal bort

Mediehusets organisasjons- og kommunikasjonsdirektør, Sarah Willand, skriver i en e-post til Nettavisen onsdag kveld at det er for tidlig å si noe om antall stillinger som skal kuttes, men at de i utgangspunktet ønsker å unngå oppsigelser.

- Vi vil alltid i prosesser med overtallighet ønske å komme fram til frivillige løsninger. Det er for tidlig å kommentere noe utover dette nå, da vi enda ikke har oversikt over antall overtallige.

- Vil skape en viss usikkerhet

Det skal være et mål om å bli Europas smarteste mediebedrift ved å ta i bruk moderne teknologi som ligger bak kuttplanene. Denne teknologien gjør at flere stillinger blir overflødige.

- Prosjektet er et moderniseringsprosjekt hvor TV 2 investerer seg inn i framtiden. Vi opplever stort positivitet internt rundt at TV 2 jobber med fremtidsrettet teknologi. Som en naturlig følge av dette kommer det endringer i måten vi organiserer oss på og jobber på.

- Endringer vil alltid skape en viss form for usikkerhet hos de som berøres av dem, slik er det også hos oss. Vårt fokus er å tilrettelegge så godt som mulig for at medarbeiderne og prosjektet står stødig gjennom de endringene som gjøres, skriver Willand.

- Behov for færre medarbeidere

Videre understreker hun at moderniseringen av virksomheten i utgangspunktet ikke er et nedbemanningsprosjekt.

- Dette medfører et behov for færre medarbeidere uten at dette er et nedbemanningsprosjekt i seg selv. Antall overtallige er det for tidlig å si noe konkret om.

Klubbleder i Klubb 2, Henrikke Helland, kunne ikke kommentere saken onsdag kveld.

Nettavisen skrev i oktober at TV 2s ansatte hadde fått tilsendt en e-post hvor det ble forslått å kutte 120 millioner kroner i 2016.

Les også: Knallhardt ut mot statsstøtte til TV 2

Ønske om statsstøtte

I vinter sa TV 2 at de ønsker statsstøtte for å kunne holde liv i sine daglige nyhetssendinger og holde liv i hovedkontoret i Bergen.

Et ønske som ble møtt med kritikk fra flere hold.

Flertallet på Stortinget ble i februar enige om en ny avtale om allmennkringkasting. I avtalen blir regjeringen bedt om å sikre at TV 2 fortsatt skal ha en rolle som allmennkringkaster og utrede eventuell statsstøtte til den reklamefinansierte kanalen.

Les også: Erik Stephansen: Når alle roper på staten

Les også: Staten overtar norske medier

Onsdag skrev Dagens Næringsliv at de to toppsjefene i TV 2s danske eier, Egmont, til sammen tjente 36 millioner kroner i fjor.