Gå til sidens hovedinnhold

Tveegget inflasjonstall fra USA

De amerikanske produsentprisene steg marginalt i juli når energi og mat holdes utenfor, men overraskende mye totalt sett.

En oversikt fra det amerikanske handelsdepartementet viser at produsentprisindeksen steg med 0,6 prosent i juli. Hvis en utelater matvare- og energipriser steg produsentprisene med kun 0,1 prosent.Ifølge Bloomberg News ventet økonomene at produsentprisene ville stige med 0,1 prosent i juli etter hoppet i mai på 0,1 %, mens prisene utelatt matvarer og energipriser ville stige med 0,2 prosent.I juni falt produsentprisene på kjernebasis med 0,3 prosent. På årsbasis er produsentprisindeksen opp 4 prosent, mens kjerneindeksen er opp 2,3 prosent som er det høyeste på to år i USA.Samtidig har også handelbalansen for juni blitt publisert med et underskudd på 58,1 milliarder dollar, mot ventet hele 61 milliarder i minus. Tallet for mai ble også revidert ned fra opprinnelig 60 milliarder til minus 59,1 milliarder.PPI - USA

Den amerikanske produsentprisindeksen måler prisen på varer på produsentleddet, i stedet for til sluttbruker, som i den mer profilerte konsumprisindeksen.Produsentprisene måles på tre nivåer, råvarer, under arbeid og ferdigvarer. Det første leddet vil i stor grad være kjent gjennom råvarepriser, så det senere leddene er jevnt over viktigere.Det oppgis et totaltall, og et tall som holder matvarer og energi utenom. Det siste blir vanligvis ansett som viktigst fordi matvarer og energi ofte viser store utslag fra måned til måned.Hovedfokus er på endring fra foregående måned, men det offentliggjøres også et tall for endring på årsbasis.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot