(BIIPMAG): Den tyske og franske skolen i Oslo er ingen «nørdeskole».

Går kun 12 år på skolen
Biipmag har møtt Julia Sundgot Schneider (16) fra den tyske skolen og Paul De Fontenay (18) fra den franske skolen i Oslo. Julia går 11. året på den tyske skolen, mens Paul tar siste året på den franske skolen. Privatskolene begynner med tilbud fra barnehagen og helt til 12. klasse, som tilsvarer norsk 3. klasse på videregående.

Flerkulturelt miljø
Begge elevene har gått hele sitt liv på samme skole og kunne aldri forestilt seg noe annet. Den franske skolen rommer 380 elever fra barnehagen til 12. klasse, mens den tyske har rundt 220 elever. Verken den franske eller tyske skolen er spesielt store, men begge kan tilby høy skolekompetanse og et flerkulturelt miljø.

-Mange av elevene har diplomatforeldre eller flerspråklige foreldre. Så vi har mange flerkulturelle folk på skolen, for eksempel har vi elever helt fra Indonesia, forteller Paul.

Må kunne tysk
Skolene har i lang tid blitt sett som vanskelige og krevende for norske elever:

-Du må kunne tysk ganske flytende for å kunne gå på denne skolen eller begynne i ung alder for å kunne følge med på undervisningen. Nivået er veldig høyt og man må være innstilt på en helt annerledes atmosfære enn på en norske skole, sier Julia.

Få elever
Begge de unge studentene er ikke i tvil om at skolen de går på er bedre enn vanlige norske skoler. Det eneste negative med skolen er det lille miljøet de har:

-Den franske videregående skolen består kun av 10-20 elever og dermed er det ikke rom for soving i timene. I realfagsklassen min går det kun fem elever, det blir på en måte et spesialtilbud, forteller Paul.

Halvt norsk og halvt tyske Julia er enig:

-Franskklassen min har kun tre elever, men det er greit for meg, for det blir som privattimer hver gang.

Tre flytende språk
De fleste lærerne er enten helt tyske eller franske, og dette skaper et veldig høyt nivå på privatskolene. Ved siden av norsk og engelsk må elevene også lære fransk på den tyske skolen og spansk på den franske skolen:

-Vi snakker minst tre flytende språk. Norsk, engelsk eller enten fransk eller tysk. Men noen ganger er norske studenter litt skeptiske og kaller skolen vår for en «nørdeskole», sier Paul.

Negative kommentarer
Elevene opplever ikke bare positive ting ved å være elev på en utenlandsk skole:

-Jeg har sittet på trikken og snakket tysk med vennene mine og hørt noen visket og kommet med negative kommentarer på grunn av språket, poengterer Julia.

Nært samarbeid
Det er ikke lett for alle elevene på skolene å tilpasse seg det norske miljøet. Mange av dem som går der er diplomatbarn og har vanskeligheter med å komme i kontakt med norske ungdommer. Som løsning har den tyske og franske skolen et tett samarbeid:

-Det er veldig nær kontakt mellom tyske og franske elever. Blant annet har vi klasseturer til Tyskland sammen og hvert år arrangeres det en tysk/fransk dag for begge skolene.

I skoleundersøkelsene i fag som norsk, engelsk og matte har begge skolene kommet høyt opp på listen. Tall fra de nasjonale prøvene viser at den tyske skolen er den nest beste i matematikk fra hele landet. Tilfeldig? Undervisningen krever et visst nivå og med høyt kompetente lærere er den franske og tyske skolen to av de beste skolene vi har i landet.

Siste fra BiipMag: Gå til forsiden!