Gå til sidens hovedinnhold

Uff, nå blir det færre fattige

Det er tilsynelatende uinteressant at det for første gang er under en milliard ekstremt fattige i verden.

(NA24-KOMMENTAR): For tre uker siden ble det kjent at det for første gang er under en milliard ekstremt fattige i verden, ifølge Verdensbankens måling.

Antallet som lever for under én dollar dagen har falt fra 1,25 milliarder i 1990 til 985 millioner i 2004 (det siste året som foreløpig er målt).

Utvikligen i andelen ekstremt fattige er enda mer gledelig. I 1990 levde 29 prosent av verdens befolkning på under 1 dollar dagen. I 2004 var tallet 18 prosent. (Merk at dollarbegrepet er en popularisering. Det dreier seg om et mål på kjøpekraft i ulike land, og det inflasjonsjusteres, så det er rundt halvannen dollar i dag.)

Ett av FNs tusenårsmål er å halvere antallet som lever på under dollargrensen innen 2015. Verdensbanken skriver i sin rapport at dette målet bør være innen rekkevidde.

Det vises til at verdensøkonomien har vært i sterk vekst de siste årene, anført av land med lave og middels inntektsnivåer. Sjumilsstegene er tatt i Asia, men selv i Afrika sør for Sahara har de siste årene vist tegn til bedring både hva gjelder økonomisk vekst og reduksjon i fattigdom.

Uinteressant?
Tatt i betraktning de mange organisasjoner og politikere i Norge som hevder å føle spesielt sterk solidaritet med verdens fattige, kunne man kanskje vente at det vakte en viss interesse at milliardgrensen ble brutt.

Ute i verden har det da også vært betydelig oppmerksomhet. Men i Norge har jeg så langt bare sett én eneste omtale, hos NA24. (Jeg tar forbehold om at mine raske nettsøk kan ha bommet på noe.)

Når den positive utviklingen blir tidd i hjel, er det selvsagt ikke egentlig fordi den er uinteressant. Det er fordi terrenget som beskrives ikke stemmer med kartet som har vært brukt av venstresiden og mange journalister de siste årene. For nyliberalisme og globalisering skulle jo undertrykke de fattige. Det skulle bli flere av dem, ikke færre.

Nekter å se utviklingen
Fortsatt hevdes det da også standhaftig at det faktisk blir flere fattige i verden. Riktignok er det vanskelig å måle fattigdom, og metodediskusjonen har vært frisk, men nå kan det knapt være tvil om at den markante og langvarige utviklingen i Verdensbanken fattigdomsstatistikk faktisk reflektere en positiv trend.

Det meste tyder også på at den sterke globale veksten siden 2004 (som er det siste året i rapporten) har medført videre fattigdomsreduksjon. Globaliseringsmotstanderne kommer etter alt å dømme til å få et stadig større forklaringsproblem når disse tallene kommer.

Det er selvsagt ikke morsomt å innrømme at man tok feil, men før eller siden blir tegnene for tydelige til å ignoreres.

Are Slettaner tidligere leder for TV 2 Nettavisens økonomiseksjon, ansvarlig redaktør i iMarkedet.no og redaktør i Finansavisen. Han jobber nå for NA24 fra Houston, USA, og skriver blant annet daglige kommentarartikler. Her kan du lese de siste kommentarene:

Bankerott banktillit
Bokbransjens falske klagesang
Uff, nå går det bedre i Latvia
Norges verste renteanalytiker
Bør vi boikotte billigland?
Merkelig debatt om 1881
Sportsidiotene kan betale selv
Når kommer børsuværet?
Problemet med de rike
Tar fra de fattige, gir til de rike

Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album

Kommentarer til denne saken