I slutten av mars 2022 ga Norge bort 2000 panservernraketter av typen M72 til Ukraina, og totalt er 4000 panservernvåpen blitt donert. Overfor Nettavisen opplyser Forsvaret at disse ennå ikke er blitt erstattet.

Våpnene er bestilt, men er ennå ikke blitt levert, på grunn av såkalt ledetid fra produsenten, Nammo, på Raufoss. Forsvaret har ennå ikke fått et anslag for når våpnene vil bli levert. De vil heller ikke opplyse hvor mange våpen de mangler.

Tor André Johnsen er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Han reagerer på at våpnene ennå ikke er erstattet. Han stiller også spørsmål ved når disse ble bestilt.

– Når man gir bort noe, må man bestille nye. Nå blir vi stående uten disse M72-våpnene. Det er alvorlig, og kan i ytterste konsekvens true vår sikkerhet, sier Johnsen til Nettavisen.

Og legger til.

– Jeg støtter våpendonasjonene til Ukraina, men vi kan ikke gi bort gaver til andre land slik at det går ut over oss selv. Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

spørsmål fra Johnsen i Stortinget svarer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) blant annet dette om leveransene, som nå er avtalt med Nammo:

«Leveransene vil etter planen fullføres innenfor ett til to år. Ledetiden skyldes at Nammo også leverer M72 til nære allierte i perioden.»

Les hele Grams skriftlige svar i Stortinget nederst i saken.

Ny avtale i 2023

Nettavisen har over én uke bedt forsvarsminister Bjørn Arild Gram om et kort intervju i forbindelse med denne sake. Gram har imidlertid ikke hatt anledning til dette.

Forsvarsdepartementet har imidlertid besvart spørsmål fra Nettavisen skriftlig. På spørsmål om når de nye M72-våpnene ble bestilt, svarer en pressevakt i departementet slik:

– Det har vært dialog mellom Forsvaret og Nammo i lengre tid om denne anskaffelsen som omfatter flere våpen enn de som er donert. Den formelle enigheten om leveransetidspunkter skjedde i første kvartal 2023.

– Ettersom Nammo opplever ledetid, blir Norge stående uten disse 2000 M72-ene i minst ett år. Mener statsråden at dette er forsvarlig?

– Materiellet ville ikke blitt donert om det ikke ble ansett som forsvarlig.

– Ukrainas behov er omfattende

– Hvilke rutiner har Forsvarsdepartementet og Forsvaret for gjenanskaffelse av militært utstyr som blir donert til andre land?

– Hvordan materiellet skal gjenanskaffes vurderes normalt allerede før selve donasjonen finner sted. Den forventede ledetiden for å få på plass nytt materiell er også kjent når materiell doneres, svarer pressevakten.

Og legger til:

– De større gjenanskaffelsene søkes så lang som mulig å inkorporeres i pågående eller planlagte investeringsprosjekter. Ved behov blir det opprettet nye prosjekter. En del gjenanskaffelser, som eksempelvis M72, gjennomføres over driftsbudsjettet.

I sitt skriftlige svar til Tor André Johnsen, svarer forsvarsminister Gram (Sp) dette:

«Ukrainas behov for militær støtte er omfattende og vedvarende. Regjeringen har derfor besluttet donasjoner av militært materiell fra Forsvarets operative struktur. Helhetlige vurderinger av konsekvensene for Forsvarets operative evne og nasjonal beredskap ligger til grunn for disse beslutningene.»

«Materiell donert til Ukraina fra Forsvarets operative struktur skal som hovedregel gjenanskaffes. Vedrørende gjenanskaffelse av de 4000 donerte M72 er midlene for gjenanskaffelsen tilført Forsvaret i Prop. 1 S (2022-2023). .»

«Forsvaret har avtalt leveranser for de nye våpnene med Nammo, og Kontraktrevisjonskontoret i FLO og Nammo fører nå detaljerte forhandlinger om kostnadskalkylene som ligger til grunn for prisene. Leveransene vil etter planen fullføres innenfor ett til to år. Ledetiden skyldes at Nammo også leverer M72 til nære allierte i perioden.»

NB: Ved publisering av denne saken skrev Nettavisen at 2000 panservernraketter er blitt gitt til Ukraina. Det korrekte tallet er 4000, og dette er nå rettet.