Siden krigen brøt ut i full skala for snart halvannet år siden, har hverdagen til den ukrainske sivilbefolkningen gått fra fred og fordragelighet – til bombeangrep, flyalarm og manglende tilgang på sivil infrastruktur som vann og strøm.

Det samme har ikke vært tilfelle for den russiske sivilbefolkningen, som trygt har vært skånet for direkte konfrontasjon med krigens barbari.

Angrep på russisk jord

For et par uker siden skjedde noe uventet da den russiske grenseregionen Belgorod ble angrepet av en gruppe russiske opprørere. Fra ukrainsk hold benektet man enhver form for tilknytning til angrepet, men gruppen var tydelig utstyrt med materiell fra den ukrainske hæren og angrepet kom fra Ukraina.

Etter at kampene mellom russiske styrker og de russiske opprørerne døde ut, har det vært en rekke andre angrep mot regionen.

I flere omganger har angrep funnet sted i Belgorod også etter det første angrepet det ble meldt om, men stadig har Ukraina nektet for å ha noe med angrepene å gjøre. Fra russisk hold har de uttalt tydelig at de mener Ukraina står bak.

– Vil ikke vente på invitasjon

Leder for leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, uttaler lørdag at om det russiske forsvaret ikke klarer å forsvare seg mot angrepene i Belgorod, så vil Wagner-gruppen kommer den russiske sivilbefolkningen til unnsetning.

– Hvis ikke forsvarsdepartementet i nær fremtid stopper det som skjer i Belgorod-regionen, så kommer vi selvfølgelig for å forsvare russisk territorium. Sivilbefolkningen dør i Belgorod, sier Prigozjin på sin egen Telegram-konto.

Videre sier Wagner-sjefen at han ikke vil vente på en invitasjon fra russiske myndigheter før han sender leiesoldater dit.