Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: «Politikerne er ombud for de svakeste»

Vi som det siste halve året har fulgt forholdene ved Hovseterhjemmet, har registrert at dette sykehjemmet har hatt flere skandaløse forhold, og har brutt alle forskrifter og regler om verdighet og kvalitet i eldreomsorgen. Hovseterhjemmet er en institusjon preget av underbemanning, manglende kompetanse og dårlig ledelse.

Takket være medlemmene Elisabeth Hegstad og Per Jensen i Tilsynsutvalget er flere av disse forholdene blitt dokumentert. I stedet for å si: «Slik skal vi ikke ha det!» har den politiske og administrative ledelsen på flere nivåer møtt avsløringene med mistenkeliggjøring, bagatellisering og benektning.

Det mest alvorlige er at daglig leder, Gry Røste, i en pressemelding går ut med løgnaktige påstander, på tross av Tilsynsutvalgets dokumentasjon. Senest under tilsyn i desember benekter Røste at ernæring og kosthold er noe problem, Samtidig legger Helseetaten i Oslo fram en rapport med statistikk som viser at Hovseterhjemmet er det dårligste av alle sykehjem i Oslo, når det gjelder vekttap hos beboere. For enkelte er dette livstruende. Jeg var selv vitne til at min døende venn ble nektet mat på Hovseterhjemmet. Og han ba om at vi måtte ta med mat når vi kom på besøk. Jeg er også kjent med at Tilsynsutvalget ikke har fått etterspurt skriftlig informasjon om ernæringsforhold ved sykehjemmet.. Det Hovseterhjemmet trenger er ny ledelse. Den nåværende har vist verken kompetanse eller troverdighet.

Så skjer det at lederen i Tilsynsutvalget, Ingrid Nyhus, nekter Hegstad og Jensen å ta med relevante og kritiske merknader på bakgrunn av konkrete undersøkelser og observasjoner under siste tilsyn i 2012. Nyhus karakteriserer dette som interne samarbeidsproblemer. Med dette som eneste referanse beslutter den politiske ledelsen i bydelen at tilsynet skal oppløses, og nytt tilsyn vil bli oppnevnt i bydelsutvalgets møte 7. februar.

I klartekst framstår dette at når veldokumenterte rapporter ikke passer den politiske ledelsen, så bytter man ut de som varsler om systemfeil og alvorlige mangler. Her er det ikke plass til å passe på omsorg og verdighet i eldreomsorgen. Jeg var nylig på et møte hvor et medlem i BU uttalte direkte til Jensen at han var uønsket i Tilsynsutvalget, fordi han var tilknyttet Seniorsaken. Hva slags begrunnelse er dette? Politikk er å ville, ikke å kamuflere.

I Akersposten 17. januar blir dette av den politiske ledelsen framstilt som kun en uenighet om hvordan rapporter skal skrives, og hva som er Tilsynsutvalgets mandat. Samtidig hevdes det at det ropes ulv, uten å fortelle hele saken. Hva er det Hegstad og Jensen ikke har fortalt? I følge Oslo kommunes instruks er mandatet å føre kontroll og tilsyn med hvordan tjenesten faktisk virker. Det skal godt gjøres å påstå at Hegstad og Jensen har opptrådt i strid med dette. Det står intet i instruksen om at feil og mangler ”ikke” skal rapporteres. Derimot er det Nyhus som bryter instruksen ved i sin rapport å idyllisere situasjonen, og samtidig unnlater å påpeke kritiske forhold som instruksen krever. Her går form foran innhold, og beboerne vil miste viktige talspersoner.

Dersom Helse- og sosialkomiteen og Bydelsutvalget velger å kaste Hegstad og Jensen, fordi de har utført et samvittighetsfullt og objektivt tilsyn, får vi denne gang også en politisk skandale. Tilliten til Hovseterhjemmet blir ytterligere svekket. Svekket blir også troen på et redelig og anstendig lokalt folkestyre. Politikerrollen er også å være ombudsmann for de svakeste.

Tore Nyseter

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter