Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: «Svar om tilsynsutvalget»

Ad: Oppslag i Akersposten 24.01.2013 ved Anita Asdahl Hoff, leder for helse- og sosialkomiteen i Vestre Aker bydelsutvalg.

Det er med undring vi leser hennes oppfatning av hvordan tilsynsutvalget ved Hovseterhjemmet har arbeidet de siste 18 mnd. Fremstillingen avslører i beste fall manglende informasjon om faktiske forhold.

En liten oppsummering: BU bestemte hvem som skulle være leder for utvalget. Vestre Aker Arbeiderparti valgte sin representant og Eldrerådet valgte sin representant.

Vi hadde vårt første tilsyn tidlig i 2012, sammen med vararepresentantene.

I juni 2012 var det presseoppslag med meget alvorlige opplysninger om forholdene på Hovseterhjemmet. Dette var direkte årsak til at Tilsynsutvalget enstemmig fant grunn til å foreta et uanmeldt tilsyn 30. juni 2012. På tilsynet fant vi flere forhold som vi oppfattet som problematiske i forhold til de tjenester som man forventer et sykehjem skal yte.

Dette ble forfattet i et tilsynsnotat, som skulle sendes omgående til oppdragsgiver. Notatet var ferdig til utsendelse 2. juli 2012, og var skrevet av Per Jensen. Alle tre medlemmene i Tilsynet var enige i innholdet. Lederen skulle sende notatet videre.

I august 2012 ble undertegnede kontaktet av Lars A. Hansen som etterlyste notatet. Det viste seg at daværende leder av Tilsynsutvalget av helsemessige grunner (som Lars A. Hansen kjente til) ikke hadde sendt inn notatet. Dette kom fullstendig overraskende på både både Jenssen og Hegstad.

Noen uker senere ble undertegnede (Per Jensen og Elisabeth Hegstad) informert om at BU i samråd med daværende leder hadde besluttet å utnevne en ny leder av Tilsynet. Årsaken til utskiftingen var altså helsemessige årsaker, som BU har kjent til i flere år. Det var IKKE samarbeidsproblemer slik Anita Asdahl Hoff prøver å fremstille det. Jensen og Hegstad ble informert om» beslutningen og bakgrunnen for beslutningen i et møte som Anita Hoff kaller «oppvaskmøte». Vi kaller det et høyst nødvendig informasjonsmøte – som gjerne skulle vært avholdt langt tidligere.

BU bestemte deretter at Ingrid Nyhus skulle være leder av Tilsynsutvalget. Ved tilsyn i desember 2012 besluttet Ingrid Nyhus at vi skulle se spesifikt på ernæringsrelaterte forhold. Alle tre gjorde separate observasjoner, snakket med forskjellige pasienter og inspiserte forskjellige områder av posten.

Det ble også avholdt et møte med daglig leder og leder for posten vi inspiserte. Ingrid Nyhus skrev rapporten og sendte den til vurdering hos Jensen og undertegnede. Vi kom med våre innspill, - som ikke ble tatt med.

Det var to forhold vi ikke kunne akseptere.

Det ene var at Nyhus tilla oss meninger vi ikke hadde.

Det andre var at våre (Hegstad og Jensen) observasjoner var strøket ut, - hun nektet å ta med observasjoner som kunne bidra til å kaste lys over et alvorlig faktum: Pasientene ved Hovseterhjemmet har dobbelt så stort vekttap som gjennomsnittet i Oslo kommune. Kun ett sykehjem av 44 har større vektreduksjon (ikke signifikant forskjell).

Oslo kommune har gjort en større kvalitetsundersøkelse av sykehjemmene. En av parametrene er alvorlig vekttap, definert som vekttap mer enn 5% av kroppsvekten i løpet av 30 dager eller 10% i løpet av 6 mnd. For et eldre menneske er dette betydelig vekttap. Nesten en fjerdedel av beboerne havnet i gruppen «alvorlig vekttap». Vi vet ikke noe om de som har «litt mindre alvorlig vekttap». Men vi vet at uønsket vekttap hos eldre er assosiert med redusert helse, redusert livskvalitet og reduserte leveutsikter. Undersøkelsen Oslo kommune har gjort er et nyttig verktøy til å identifisere problemområder innenfor tjenesteytende sektor. Undersøkelsene kan ikke forklare hvorfor uønsket vekttap finner sted, men den kan si noe om hvor man bør gå inn og undersøke nærmere hva som er årsaken til uønsket vekttap.

Det er nettopp det vi (Jensen og Hegstad) ønsket å gjøre. Vi observerte enkelte forhold rundt matservering som vi mener kan ha betydning for ernæringsstatus hos de eldre.

Dette rapporterte vi til lederen av Tilsynet.

Så skjer det helt utrolige:

Ingrid Nyhus nektet å ta med våre observasjoner. Hun hevdet lederen hadde dobbeltstemme og kunne bestemme hva som skulle stå i rapporten. Det var ikke mulig å få overtalt henne til å ta med våre observasjoner av det vi mener er kritikkverdige forhold, og som oppdragsgiver burde få informasjon om.

Jensen og undertegnede lagde derfor en rapport som inneholdt absolutt alt hun hadde observert, - og det vi hadde observert. Intet var utelatt.

Det er ingen hemmelighet at Ingrid Nyhus ikke fant noe kritikkverdig ved Hovseterhjemmet. Hun skrev i starten følgende:

«Hovseterhjemmet har slik vi oppfatter det, gode rutiner når det gjelder intern kontroller for avviksmeldinger, risikovurdering i forhold til ernæringsstatus, vekt kontroll, tiltaksplaner med egne felt for ernæring........»

Vi har ikke sett en eneste tiltaksplan, ingen risikovurderinger, ingen dokumentasjon på vektkontroll, ingen menyer eller oversikt over avviksmeldinger, - til tross for at vi ba om skriftlig dokumentasjon. Hvordan hun kan finne på å tillegge oss meninger som vi aldri har gitt uttrykk for, og som absolutt ikke er dokumentert, - er ganske oppsiktsvekkende, - og bekymringsfullt. Vi (Jensen og Hegstad) valgte altså så skrive en rapport basert på det vi observerte. Ingrid Nyhus nektet å godta dette, og kalte det «desavuering».

BU har pr. idag planer om å skifte ut medlemmene som ikke vil tie om kritikkverdige forhold. Lars A. Hansen sier de ønsker et Tilsynsutvalg som «evner å samarbeide». Det høres bra ut. Men hvis kvalifikasjonen «samarbeid» innebærer å følge en leder som vil hemmeligholde kritikkverdige forhold begynner det virkelig å bli problematisk.

For ordens skyld: Per Jensen og Hegstad oppfatter Tilsynets funksjon til å være et organ som skal observere og rapportere. Vi har ikke beslutningsmyndighet. Det vi observerer skal rapporteres til beslutningsdyktige organer som skal ta stilling til om noe bør gjøres i forhold til observasjonene som rapporteres.

Minimumskravet må være at rapporteringen er sannferdig og at man ikke sensurerer ubehagelige faktum. Anita Asdahl Hoff sin meningsytring i Akersposten er således et merkelig innspill hvor det er vanskelig å få tak i hva hun egentlig mener og vil. Ønsker hun et kritisk Tilsyn eller ønsker hun et Tilsyn som jatter med og som ikke kommer med ubehagelige opplysninger?


Elisabeth Hegstad
Per Jensen

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021