Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: «Tilsynsutvalget ved Hovseterhjemmet»

Akersposten 17.01.2013 beskylder den politiske ledelsen i Bydel Vestre Aker for å dekke over avvik og funn ved Hovseterhjemmet. Påstanden faller på egen urimelighet. Alle våre bydelspolitikere ønsker seg best mulige tjenester for våre innbyggerne.

Tilsynsutvalgene har svært viktige kontroll- og pådriveroppgaver for driften av sykehjemmene. Som bydelspolitikere ønsker vi klare og entydige rapporter, der det ikke hersker tvil om hvilke tiltaksområder som eventuelt må prioriteres av sykehjemmet og Sykehjemsetaten. Hovseterhjemmet fikk nytt tilsynsutvalg for 1,5 år siden. Desverre har utvalget tidvis strevd med å enes om en god rapporteringsform og med å gi oss entydige anbefalinger. Ulike tolkninger av observasjonene ved Hovseterhjemmet og hva som skal med i rapporten til Sykehjemsetaten og hva som skal tas opp direkte med sykehjemsledelsen har skapt indre stridigheter og forsinkete tiltak. Flere av rapportene har inneholdt faktiske feil og ble grobunn for noen uberettigede presseoppslag. Slikt skaper uro; ikke minst for beboere og pårørende.

Tilsynsutvalget fikk ny leder i høst, men strever fremdeles med sitt samarbeide om å utarbeide rapporter. For å klargjøre tilsynsutvalgenes oppgaver og rapporteringsform, arrangerte bydelen et opplæringsmøte i høst. Alle avvik skal rapporteres til Bydelsutvalget og til Sykehjemsetaten som er ansvarlig i siste instans. Mindre forbedringstiltak skal tas direkte med ledelsen i sykehjemmet, slik at disse blir rettet på umiddelbart. Til tross for dette og samtaler med tilsynsutvalget, var det også etter siste tilsynsutvalg problemer med å enes om rapporteringen.

I alle styrer og utvalg er man avhengig av et konstruktivt samarbeid. Konsensus gir gjennomslagskraft. Desverre har utvalget ikke lykkes i dette, selv med 2 ulike ledere, opplæring og «oppvaskmøter» iløpet av siste 1,5 år. Et tilsynsutvalg som bruker tid og energi på indre stridigheter er ingen tjent med. Partiene i bydelsutvalget er enige om at slik kan vi ikke ha det. Situasjonen blir derfor tatt opp på kommende bydelsutvalgsmøte.

Lars Asbjørn Hanssen og undertegnede vil be Tilsynsutvalget om også å oversende den alternative rapporten, som vedlegg til hovedrapporten, slik at begge kan behandles av HOS-komiteen og Bydelsutvalget og slik at alle kan vurdere om avvik er sensurert bort. Hovseterhjemmets ledelse inviteres til Helse- og sosialkomiteens møte.

Sykehjemsetaten var på uvarslet tilsyn på Hovseterhjemmet dagen etter oppslaget i Akersposten for å kontrollere forholdene ved Hovseterhjemmet. Ifølge leder Gry Røste ved Hovseterhjemmet ga de inntrykk av å være godt fornøyd med praksis.

Anita Asdahl Hoff (H)
Leder for Helse- og sosialkomiteen, Vestre Aker bydelsutvalg

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter