Gå til sidens hovedinnhold

Dette ga en halv million i bot

Ingen nåde for sprengeglad hytteeier i Søgne.

Økokrim har skjerpet jakten på miljøsyndere i strandsonen. En mannn fra Søgne sprengte langt mer enn tillatt, og fikk svi for det.

SELGE HYTTA? Finn megler

Det var i 2007 at Søgne-mannen fikk tillatelse til å oppføre en fritidsbolig på en tomt ved sjøen i Søgne.

Tomten var sterkt skrånende, og i søknaden om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene opplyste han at han ville velge en terrassert løsning slik at terrenget ble skånet mest mulig.

Sprengte mer
Etter å ha fått innvilget byggetillatelse, ga han imidlertid entreprenøren i oppdrag å foreta en langt mer omfattende utsprengning.

Det er sprengt ut cirka 2000 kubikkmeter fjell, noe som overskrider tillatelsen med minst 75 prosent. Hyttetomta ble som følge av dette nærmest planert.

Saken kom opp i tingretten. I dommen derfra het det at sprengningsarbeidene etterlater «et sår i terrenget som er særlig skjemmende fordi det ligger åpent i kystlinjen».

Saftig bot
I tillegg til dette ulovlige terrenginngrepet ble mannen også dømt for ulovlig oppføring av to murer og dessuten for å ha bygget hytten 20 kvaratmeter større enn det som fulgte av tillatelsen.

Straffen ble en en bot på 400.000 kroner. Dommen ble anket til lagmannsretten, men der hadde mannen ikke hellet med seg.

Lagmannsretten forhøyet boten til 500.000 kroner og dømte ham i tillegg til å betale saksomkostninger på til sammen 100.000 kroner.

Søgne-mannen ga seg ikke, men anket til Høyesterett. Høyesterett mente imidlertid at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt i slike saker, og opprettholdt botens størrelse.

- Skal avskrekke
«For å unngå at boten bare blir en mindre post i byggeregnskapet, bør botens størrelse primært avpasses etter overtredelsens omfang og hvor store beløp som er investert i det ulovlige foretaket», heter det i dommen fra Høyesterett.

En liten seier vant Søgne-mannen likevel i Høyesterett: Saksomkostningene ble redusert fra 100.000 til 50.000 kroner.

Økokrim satte i fjor høst inn en offensiv for å ta miljøsyndere. En skjerping av loven gjør at ulovlig bygging og arbeider i strandsonen kan straffes med fengsel. Tildigere har rike hyttebyggere kunnet ta seg til rette, vel vitende om at de har råd til å betale bota som følger med.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Les flere saker på NA24

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser

Kommentarer til denne saken