(SIDE2): Det viser seg nemlig at kvinner i Norge tilbys ulik behandling for samme gynekologiske lidelse, det kommer fram i en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Siste nytt fra Side2, besøk forsiden akkurat nå!

Likeverdig helsetilbud
Bakgrunnen for undersøkelsen er visjonen om at i Norge skal alle ha tilgang på gode og likeverdige helsetjenester. Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge om behandlingen av kvinner med godartede gynekologiske lidelser er i overensstemmelse med dette.

Har kartlagt operasjonsmetoder
Kvinnesenteret ved Oslo Universitetssykehus Ullevål har initiert undersøkelsen, og har sett nærmere på operasjonsmetode ved kirurgisk behandling av ektopisk graviditet, ovariecyster og ved hysterektomi på indikasjon blødningsforstyrrelse og/eller muskelknute ved de gynekologiske avdelingene i Norge. Tallmaterialet er hentet fra Nasjonalt pasientregister for perioden 2003–06.

–Manglende kompetanse
Resultatene viser at norske kvinner tilbys ulik behandling for samme gynekologisk lidelse.

– Vi har ikke evaluert årsakene til variasjonen i behandlingstilbudet, men mulige forklaringer kan være ulik behandlingstradisjon, manglende kompetanse og utilstrekkelig opplæring av gynekologer, heter det i artikkelen.

Trenger kvalitetsmål
Kvinnesenteret konkluderer med at de operative ferdighetskravene i spesialistutdanningen bør endres slik at anbefalte teknikker læres. De anbefaler videre at gynekologiske avdelingers prosedyrevalg bør registreres og brukes som et kvalitetsmål.