Det viser en europeisk undersøkelse som det internasjonale analysebyrået United Minds har utført for Intrum Justitia.

Av undersøkelsen fremgår det videre at 31 prosent av den norske befolkningen noen ganger opplever å ha problemer med å få pengene til å strekke til.

Små marginer

- Ganske mange husholdninger lever med små økonomiske marginer. Hver husstand har sin egen unike situasjon, men det er klart at flere mennesker trenger å spare penger på en jevnlig basis. Selv med liten mulighet for å sette til side et mindre beløp hver måned, kan det utgjøre en stor forskjell for husholdningens økonomiske trygghet, sier Reidun Korsnes, administrerende direktør i Intrum Justitia.

Undersøkelsen peker da også på at 40 prosent av nordmenn i aldersgruppen 18 – 34 år ikke sparer penger på jevnlig basis.

Få kontroll

Når det gjelder å ha kontroll over egen personlige økonomi, svarer 11 prosent av den voksne befolkningen at de ikke har kontroll over sin egen økonomi.

Nesten hver femte nordmann gruer seg til å åpne postkassa i frykt for at det skal ligge nye regninger der.

- Det er en ubehagelig følelse å ikke ha kontroll over egen økonomi, og det er forståelig at mange har redsel for at det kan ligge nye regninger i postkassa. Med enkle grep kan imidlertid mange komme seg bort fra dette ubehaget, sier hun.

Først og fremst anbefaler hun alle å sette opp et enkelt budsjett som viser forventede inntekter og utgifter hver måned, slik at det blir lettere å styre økonomien.

- Budsjettet bør også inkludere en post for sparing, nettopp med tanke på at man har en reserve når uforutsette utgifter oppstår, sier hun.

Funn i undersøkelsen

Her er noen av funnene i Intrum Justitia European Consumer Report 2015

Norge
* 20 % låner av og til penger for å betale regninger.

* 42 % har betalt en eller flere regninger for sent det siste året.

* 46 % forbinder skilsmisse med økonomiske problemer.

* 80 % mener de er bedre økonomisk stilt enn en gjennomsnittseuropeer.

* 41 % tror at de vil få det økonomisk bedre enn sine foreldre.

* 83 % mener barn og ungdom bør lære mer om personlig økonomi på skolen.

* 18 % svarer at de ikke har nok penger til å leve et verdig liv.

* 34 % sier at de bruker penger på netthandel.

Europa
* 35 % svarer at de av og til ikke får pengene til å strekke til etter å ha betalt de månedlige regningene.

* 15 % av europeerne svarer at de holder sammen av økonomiske årsaker.

* 26 % sier at de ikke har penger nok til å leve et fullverdig liv.

* 18 % av foreldrene tror deres barn vil få det vanskeligere økonomiske enn de selv.

* 17 % av unge europeere tror ikke de noen gang vil få det økonomisk bra.

* 15 % vurderer utvandring som en mulighet til å komme ut av det økonomiske uføret.

* 19 % synes det er greit å låne penger til å kjøpe forbruksgjenstander.

* 20 % svarer at de er engstelige for å åpne postkassa i frykt for nye regninger.

Om rapporten

Hvert år presenterer Intrum Justitia en rapport om forbrukeratferd "Consumer Payment Report". Mer enn 22.400 europeere spredt over 21 land deltok i undersøkelsen om deres økonomiske situasjon. I Norge deltok 1029 personer over 18 år i undersøkelsen.