Gå til sidens hovedinnhold

Undervekter Oslo Børs etter knalloppgang

Nordea Fondene og Per Egeland anbefaler nå undervekt av norske aksjer etter den ekstremt kraftige oppgangen det siste året. Her kan du se hvorfor

Nordea Fondene påpeker i sin siste markedsrapport at det har vært en særnorsk kraftig oppgang for børsen den siste tiden.Forvaltningsselskapet anbefaler nå samlet sett en svak overvekt av aksjer i porteføljen, men overvekten legges på internasjonale aksjer. Oslo Børs undervektes.Nordea viser til at de brede indeksene på Oslo Børs steg 8-10 prosent i februar, mens verdensindeksen steg 2 prosent.- I slutten av måneden økte vi eksponeringen innen globale aksjer på bekostning av norske aksjer. Den viktigste grunnen til dette er at det norske markedet har steget vesentlig mer enn de globale markedene, og dermed er den langsiktige verdsettelsen av norske aksjer ikke like attraktiv i forhold til utlandet som den normalt er, heter det.Nordea peker også på at oppgangen de siste 12 månedene til utgangen av februar er på rekordsterke 99 prosent.- Selv om verdensindeksen også steg mye i samme periode, har Norge outperformet med 60 prosent målt i samme valuta. I de siste 20 årene har det kun skjedd tre ganger tidligere at vi har hatt et avvik på mer enn 50 prosent mellom Norge og verdensindeksen. I samtlige tilfeller har vi vært etterfulgt av en periode hvor norske aksjer har utviklet seg svakere enn globale aksjer, heter det.- Det finnes dog en rekke gode grunner til at norske aksjer skal outperforme internasjonale aksjer. Vi har hatt en særnorsk rentenedgang det siste året med et fall i 10-år stat fra 5,3 prosent til 4,0 prosent samtidig som den tilsvarende amerikanske renten har steget med 0,3 prosent til 4,0 prosent. Dette forklarer omtrent halvparten av meravkastningen i Norge. Den særnorske sektorsammensetningen forklarer en femtedel av differanseavkastningen. I tillegg har vi small cap-effekten som er vanskelig å kvantifisere, men som absolutt har gått i Norges favør, heter det videre.- Det norske aksjemarkedet er 20 prosent rimeligere enn det amerikanske markedet målt etter P/E. Norge har tradisjonelt været priset til en rabatt på norske aksjer, og dagens rabatt er innenfor normalen. Vi velger likevel å tolke det norske markedet som relativt dyrt da inntjeningen i det norske markedet nyter godt av høykonjuktur innen olje og shipping, mens det amerikanske aksjemarkedet har en inntjening som ligger på nivå med trendinntjeningen, skriver Nordea, som dermed konkluderer:- Kombinasjonen av sterk relativ performance og mindre attraktiv verdsettelse medførte at vi mot slutten av februar vektet opp internasjonale aksjer på bekostning av norske aksjer.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot