(BIIPMAG): Av de 360.000 ungdommene mellom 15 og 20 år som bor i Norge har oppsiktsvekkende mange skadet seg selv i fylla.

Voldelig fyll
Ifølge en ny undersøkelse, som er gjennomført av Synovate for Vinmonopolet, har 13 prosent av norske ungdommer skadet seg fysisk i alkoholpåvirket tilstand, mens seks prosent har havnet på legevakten eller sykehus.

De yngre som kommer inn er som regel overstadig beruset, og klarer ikke å ta vare på seg selv

Undersøkelsen viser dermed at over 20.000 ungdommer har blitt så alvorlig skadet at de har trengt legehjelp.

- Overstadig beruset
De ansatte ved legevaktene legger merke til skadene ungdom påfører seg i fylla:

- I helgene er det mange unge som kommer til Legevakten med voldsskader, kutt, blødninger, bruddskader osv. Det meste har sammenheng med alkohol og festing. De yngre som kommer inn er som regel overstadig beruset, og klarer ikke å ta vare på seg selv. De er ikke vant til å drikke, og kjenner ikke sine egne begrensinger, forteller overlege Knut Steen ved Bergen legevakt.

Tidlig debut
De som debuterer tidlig med alkohol er mer utsatt for skader enn andre. Det er fem ganger så vanlig at ungdom som alkoholdebuterer i 13 - 14 års alderen blir skadet, enn ungdom som debuterer når de er over 17 år.

Jo yngre ungdommene er når de drikker alkohol, jo større sjanse er det også for at de skader seg så alvorlig at de må på legevakta:

Ingen av de som var 17 år eller eldre da de debuterte med alkohol rapporter at de har vært på legevakten på grunn av alkohol. Derimot har rundt åtte prosent av dem som var 14 eller yngre vært så skadet at de har trengt legehjelp.

Siste fra biipMag: Gå til forsiden her.