(BIIPMAG): Visste du at de fleste voldtekter skjer i parforhold?

Mellom jevnaldrende
Voldtekt skjer veldig sjelden mellom to parter som ikke kjenner hverandre fra før. Det aller vanligste er voldtekt mellom to i et parforhold. Deretter kommer bekjentskapsvoldtekt mellom parter som har blitt kjent med hverandre i løpet av kvelden, og en liten del er overgrep med overfall og ukjent gjerningsmann – selv om det oftest er det vi forbinder med ordet voldtekt.

Ungdomsvoldtekt
Ungdomsvoldtekt er et eget begrep, og kjennetegnes ved at det som regel er alkohol med i bildet, og at det skjer mellom jevnaldrende ungdommer som kjenner hverandre fra før, ifølge ung.no

«Nei» ikke respektert
Typisk skjer overgrepene på steder som hjemme alene-fester, klassefester, og store utendørs arrangementer som 17.mai, St.hans og nyttårsaften. Det er ikke vanlig at det er makt og vold med i bildet, men at jentas protester ikke blir hørt. Kanskje orker eller tør hun ikke å gjøre noe særlig motstand, ønsker at det skal gå over så raskt som mulig, og forsøker å glemme det.

Sletter alle spor
Ifølge Grete Kvalheim i DIXI Oslo er sporsikring av ungdomsvoldtekter ofte umulig, fordi jenta går nøye til verks for å kvitte seg med alt hun hadde på seg den aktuelle dagen – selv sko og vesker, og redselen for at noen skal finne ut av hva som har skjedd, er stor.

- Felles for nesten alle de unge jeg har vært i kontakt med, er at de overhodet ikke ønsket kontakt med politi, lege, psykolog eller andre instanser der de muligens kunne blitt fanget opp at et system som kunne tilby et behandlings- og oppfølgingstilbud. Jo yngre de er, dess vanskeligere synes det å få dem til å søke hjelp, skriver Grete Kvalheim på dixi.no .

Tør ikke fortelle
Videre skriver hun at de som regel heller ikke ønsker at foreldrene involveres, med begrunnelsen at de ikke får lov til å drikke alkohol av foreldrene. Det blir rett og slett farligere at de får vite at de har drukket, enn at de har blitt utsatt for voldtekt.

Klandrer seg selv
Dermed blir de gående med problemene alene. Den typiske jenta som har blitt voldtatt klandrer dessuten ofte seg selv for at hun ikke gjorde mer motstand. Det går gjerne lang tid før hun tør å åpne seg for noen og fortelle om hva som har skjedd, og da har det i mellomtiden ofte oppstått problemer både hjemme, på skolen, og i vennegjengen. Noen utvikler også spiseforstyrrelser som en følge.

Dersom du har blitt voldtatt:
Ta kontakt med politi, lege, psykolog eller andre du stoler på, som kan hjelpe deg med behandling og oppfølging. Man SKAL si ifra om overgrep, og det finnes et tilbud om hjelp og oppfølging for alle som har blitt voldtatt.

Ulovlig
Ikke glem at voldtekt er straffbart! Selv om begge parter har drukket, og samme hvor godt dere kjente hverandre fra før, betyr et nei alltid nei. Paragraf 192 i Straffeloven lyder: Den som ved vold eller ved å fremkalle frykt for noens liv eller helse tvinger noen til utuktig omgang eller medvirker til det, straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år, men med fengsel i minst 1 år, dersom den utuktige omgang var samleie.

Gutter voldtas av eldre gutter
Unge gutter blir også utsatt for ungdomsvoldtekt, men tør svært sjelden å si ifra om det, ettersom overgriperen ofte er en litt eldre gutt i gjengen, og det er forbundet med skam og skyldfølelse.

Les også:
Jentevold er lærepenge
Over en av ti mobbes med mobil
- Ferske studenter forstår ikke plagiat
- Du betaler for dyreplageri

Det siste fra biipMag: Gå til forsiden her