Gå til sidens hovedinnhold

Unge angrer på sex

Dagens ungdom føler at de har frihet til å gjøre det de ønsker. Men likevel angrer mange på at de har sex uten kjærlighet.

– Det heter seg at ungdommen i dag velger helt fritt utdanning, yrke, fritidssysler uten at sosial bakgrunn eller kulturelle faktorer virker bestemmende inn på disse valgene. Det er i hvert fall det som står i Dagbladet og i noe av faglitteraturen. Men er nå det så sikkert? spør Olve Krange.

Påvirkes av foreldrene
Han disputerer i disse dager for dr.polit-graden ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er «Grenser for individualisering. Ungdom mellom ny og gammel modernitet», skriver Uniforum.

– Det kan nok være en norm blant mange unge nå, at de bør og skal være individualisert. Samtidig vet vi at foreldrenes holdninger betyr mye, sier Krange.

Et eksempel på dette er at seksuelle handlinger fremdeles legitimeres gjennom en gammel norm som sier at sex bør være forbundet med kjærlighet. Krange har stilt ungdommer spørsmål om de frivillig har deltatt i seksualiserte handlinger som de seinere har angret på.

– En grunn til at angeren har oppstått, er at de har forbrudt seg mot kjærlighetsnormen. De sier på den ene siden at de føler seg frie og franke til å gjøre hva som helst. Men likevel angrer de. I tillegg føyer angeren seg ofte inn i et mønster av rus, atferdsproblemer og tidligere overgrepserfaringer, sier Krange.

- Mye av det som oppfattes som gammelt, lever videre i det som er nytt. Det finnes klare grenser for hvor langt individualiseringen kan gå, konkluderer sosiologen.

Kilde: Uniforum

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter