Buskerud Unge Høyre vedtok under sin generalforsamling i helgen å legge ned sametinget. Partiet ønsker å kutte ned byråkrati og effektivisere Norge.

- Vi ønsker å modernisere offentlig sektor. Vi vil legge ned fylkeskommunen og sørge for større og mer effektive kommuner, sier formann i Buskerud Unge Høyre, Christopher Amundsen Wand i en pressemelding.

Unge Høyre mener en nedleggelse av sametinget vil bidra til dette, og avslører at det koster mye å drive tinget.

- Vi ønsker også å legge ned sametinget fordi vi mener det har utspilt sin rolle og at de 350 millioner kronene det koster årlig kan brukes på bedre ting, uttaler Wand.

Formannen i Buskerud Unge Høyre mener at samepolitikken skal forvaltes av lokale instanser, og ser på det som spesielt at en minoritet skal ha eget parlament.

- I Norge har vi et storting som skal representere hele den norske befolkningen, også minoritetene. Alle innbyggere skal ha rett til å delta i beslutningene som tas i samfunnet, sier Christopher Amundsen Wand, som understreker at dette ikke er et angrep på samisk kultur.