Gå til sidens hovedinnhold

Unge vil ha cash

Jo yngre man er, desto mer opptatt er man av mer penger på lønnskontoen.

- Optimismen knyttet til lønnsoppgjøret er stor. Og jo yngre man er, desto mer opptatt er man av kronegoder enn av andre goder, sier informasjonsdirektør i DnB Nor Personmarked Aud-Helen Rasmussen til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

En undersøkelse utført av Synovate MMI for DnB Nor i februar viser at nordmenn har stor selvtillit og tror egen lønnsutvikling er det som i størst grad skal bidra til høyere velstandsnivå de neste 12 månedene.

- Bedre økonomi
Særlig knyttes det store forventninger til lønnsoppgjøret. Rasmussen har ingen tallfestede forventninger, men resultatene fra undersøkelsen viser at folk flest tror at økonomien deres blir enda bedre enn den er i dag.

Med det i bakhodet kan det pågående tariffoppgjøret mellom LO og NHO by på store problemer. LO har valgt som kampsak å fortsette med dagens AFP-ordning. Men også blant LOs medlemmer er det de som har passert 50 år som synes spørsmålet om AFP er viktigst.

For den yngre garde er lønn langt viktigere enn AFP.

Lønn kan senke oppgjøret
Forbundsleder Per Østvold har sagt til NA24 at man må være over 50 år for å forstå at man noen gang skal gå av med pensjon.

- Vi må ha penger nå, man kan ikke leve av en pensjon man får om 30 år, sa han på vegne av medlemmene under 50.

Det betyr at dersom det generelle lønnstillegget i forhandlingene går ned for å lande AFP-ordningen, er det mange forbundsmedlemmer som kommer til å stemme nei til en eventuell løsning fra riksmeklingsmannen.

Da er det fare for generalstreik.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping