(BIIPMAG): Ungdom mellom 18 og 25 år er aller mest utsatt for ulykker i trafikken. Nyere forskning viser at det kan være fordi området i hjernen hvor dømmekraften sitter, ikke er ferdig utviklet.

Kontrollen kommer senere
Forskning innen nevrobiologi de siste 10-15 årene, har gjort store fremskritt når det kommer til å forstå hjernens modning og hvordan den løser oppgaver. Professor dr. Jay Giedd ved Universitetet i California i Los Angeles (UCLA) har ved hjelp av hjelp av billedgenerering av hjernens anatomi og funksjoner, kommet til følgende konklusjoner (Giedd/Blumenthal-2002):

«I puberteten har man en voksens lidenskaper, seksualdrift, energi og følelser, men kontrollen kommer først senere. Det er ikke så rart at tenåringer mangler dømmekraft og evnen til å beherske impulser. Det siste området som modnes i hjernen, er den delen der vi foretar sosiale vurderinger, overveier alternativer, planlegger fremtiden og holder hjernen i sjakk. Dette området er frontallappene, og de når først et voksennivå ved 25-årsalderen.»

- Vurderer ikke sannsynligheten for at det kan gå galt
Trafikkforsker Dagfinn Moe ved SINTEF teknologi og samfunn skriver i tidsskriftet Samferdsel at forholdet mellom antall kjørte kilometer og alvorlige ulykker er flere ganger høyere hos unge sjåfører enn hos de mer erfarne.

SINTEF har siden begynnelsen av 80-tallet gjennomført dybdestudier av ulykker, feltstudier i trafikken, eksperimentering på baneanlegg og i simulator, evaluert kampanjer og gjennomført psykologiske tester og spørre- og intervjuundersøkelser vedrørende ungdoms kjøreatferd.

Urealistisk optimisme
I konklusjonen av undersøkelsen, finner vi blant annet at unge sjåfører innblandet i ulykker ofte ikke har vurdert sannsynligheten for at det kan gå galt, og at selv om de innser risikofaktorene, likevel fortsetter med en «urealistisk optimisme» i stedet for å innse at det blir for farlig.

- Ser godt, men forstår mindre
Studier gjort av forbikjøringer, viste at sjåfører i gruppen 18-24 år hadde størst gjennomsnittsfart under forbikjøringen, ville ikke avbryte når møtende trafikk kom for nær, og var minst samarbeidsvillige når de ble forbikjørt selv.

Sensasjonssøkende
Unge sjåfører kommer oftere opp i situasjoner med «tapt kontroll», hvilket fører til at mindre og større ulykker oppstår. Som oftest beskrives situasjonene som sensasjonssøkende, og sjåførenes følelser knyttet opp mot spenning er sterkere enn følelsene som varsler om fare og mulige tragiske konsekvenser hvis føreren feiler. Gevinsten, eller belønningen ved opplevelsene, er så attraktiv at det utkonkurrerer tankene som sier «Hva om jeg mister kontrollen nå?»

Tiltak
Tiltakene for å få ungdom til å bli bedre sjåfører, er mange. Tidligere i høst lanserte FrP et forslag om en egen aldersgrense på førerkort for gutter, og Trygg Trafikk har kampanjen «Jentenes trafikkaksjon» for å få jenter til å si ifra dersom det går for fort når de sitter på med gutter.

Hva mener du? Bør aldersgrensen for førerkort heves? Diskutér under!

Les mer:- Ungdomsfiendtlig fra FrP

Jentenes trafikkaksjon

Siste fra biipMag:
De mest ubrukelige Bond-triksene
Vil avdekke skjult mobbing
Skjønnhet er lik sant
Slik skal du vekkes om morgenen

GÅ TIL FORSIDEN HER