Uniol har nå gjort det klart at de kommer til å legge ned virksomheten hvis avgiften på biodiesel blir innført.

NA24 – din næringslivsavis

Søndag sendte selskapet ut en pressemelding der det kommer frem at styret i Uniol vil gjennomføre de varslede permitteringene og stanse driften ved biodieselfabrikken. Det skjer hvis Stortinget vedtar regjeringens forslag knyttet til biodieselavgiften.

Cermaq satset 85 mill.
Det halvstatlige oppdrettsselskapet Cermaq er en av de største aksjonærene i Uniol. Samlet er Cermaqs investering i Uniol bokført til 85 millioner kroner, og selskapet eier 12,9 prosent av Uniol direkte og 27,1 prosent gjennom det deleide datterselskapet Norgrain.

– Uniol-engasjementet er ikke en del av Cermaqs kjernevirksomhet og en eventuell endelig stans av virksomheten til Uniol vil ikke ha likviditetsmessige konsekvenser for konsernet. Cermaq vil ta stilling til den regnskapsmessige håndteringen av selskapets investering når det endelige utfallet av saken er klart, skriver Cermaq i en børsmelding.

I sommer var miljø- og utviklingsminister Erik Solheim med på åpningen av fabrikken som ligger i Fredrikstad. I juni i år ble fabrikken med høyautomatisert og moderne produksjonsanlegg for biodiesel innviet. Uniol opplyser at det samlet er investert 350 millioner kroner i fabrikken som har en produksjonskapasitet på 100.000 tonn biodiesel per år.

Sveaas, Kamprad og Orkla
Flere andre kjente er indirekte investorer i Uniol. Christen Sveaas eier gjennom Kistefoss Venture Capital 30,8 prosent av Hadeland Bio Olje AS som igjen eier 30,8 prosent av Uniol. Ikea-grunnlegger Ingvar Kamprand sitter med 17,3 prosent i Hadeland Bio Olje gjennom Ikano Investments.

Orkla sitter også indirekte på eiersiden i Uniol gjennom Orkla Finans som eier Øraveien Industripark. Tidligere lå posten på 16 prosent hos Borregaard Industries Ltd. som også er eiet av Orkla.

Hvis autodieselavgift på biodiesel vedtas mener styret i selskapet at det ikke lenger være grunnlag for videre drift.

– Uniol har pga. den foreslåtte biodieselavgiften havnet i en situasjon som forretningsmessig er helt uholdbar. Dette er en trist dag for alle våre ansatte som vil miste jobben. Det er en trist dag for klimaet. Det er selvfølgelig også beklagelig med tanke på tapte investeringer, og det slår beina under en viktig, klimavennlig satsing i Norge. I så måte har investeringer i miljøvennlig teknologi fått seg et alvorlig skudd for baugen, kommenterer styreleder Øystein Haslum i Uniol.