Gå til sidens hovedinnhold

Rekordbeslag av førerkort

- I 2009 har UP beslaglagt flere førerkort enn noen gang tidligere.

Gå til Nettavisen Motor

I 2009 har UP beslaglagt flere førerkort for fart, rus og atferd i trafikken enn noen gang tidligere.

UP oppgir at de har beslaglagt over 6500 førerkort i 2009. Økningen i beslag de siste fem årene er på hele 79 prosent.

- Dette er en markant økning, og er et resultat av en bevisst satsning på de som kjører farlig fort, forteller politiinspektør Roar Larsen til Nettavisen.

Han forteller at det gjerne er menn som mister lappen.

- Dette dreier seg gjerne om unge gutter som er villige til å ta en risiko. De er overrepresentert med tanke på at de tilbakelegger langt mindre antall kilometer enn andre aldersgrupper. Men vi ser også eldre voksne menn som kjører altfor fort.

Økning i antall bøter
I 2009 skrev UP forenklede forelegg til over 77.000 førere, og gebyrer til over 25.000 førere. Dette er en økning på nærmere tre prosent for begge kategorier fra forrige år.

På de siste 5 årene har økningen i antall forenklede forelegg vært på over 27 prosent.

Hele 65 prosent av de forenklede foreleggene som ble skrevet ut, var av en slik karakter at det samtidig ble tildelt to prikker per forelegg. Dette er blant annet for fartsovertredelser som ligger betydelig over den tillatte hastigheten.

- Vi ser en del grove tilfeller som medfører fengselsstraff, forteller Larsen.

- Folk kjører ikke saktere
- Er det stadig flere som kjører for fort?

- UPs økte satsing på dem som kjører virkelig for fort spiller jo inn på det rekordhøye førerkortbeslaget. Jeg kan ikke si at flere folk kjører for fort, men jeg kan fastslå at folk i hvert fall ikke kjører saktere nå enn tidligere, sier Larsen.

Han forteller at politiet har de samme ressurssene som før, men har tatt i bruk en annen strategi for ta de verste råkjørerne.

- Vi har blant annet fått inn flere sivilkjøretøy. Denne strategien trengs for de groveste fartsovertredelsene, for her fungerer ikke bare vanlige fartskontroller, forteller Larsen.

Færre som omkommer
Foreløpige tall fra UP viser at 214 er omkommet i trafikken per 29.12.09, og det antas at antall drepte for hele året vil komme under 220.

Det er en nedgang på nesten 14 prosent fra 2008. Foreløpige tall viser at antall hardt skadde trafikken i 2009 vil være i underkant av 1.000 personer når året snart ebber ut.

Flere aktører har hatt fokus på forebyggende tiltak, hvor blant annet Vegdirektoratet har satt i gang fartskampanjer for å redusere bilistenes fart.

- Fartskampanjene retter seg også mot andre bilister som ikke råkjører. Dødsulykker kan også skje selv om man ligger bare litt over fartsgrensen, påpeker Larsen.

Flere unge dør
Til tross for at det er en nedgang i det totale antallet dødsulykker, utgjør ungdomsulykkene fremdeles en for stor andel av de drepte.

Andelen unge som drepes i trafikken viser nemlig en økning. I 2007 var andelen ung 15 prosent, i 2009 økte denne til 26 prosent.

- Billig livsforsikring
- Bilbelte er gratis, og en billig livsforsikring. De unge må bli flinkere til å forstå at dersom man kjører i edru tilstand, med bilbelte og holder fartsgrensen - så vil ulykkesrisikoen være minimal, påpeker Larsen.

Hvert år går 50 liv tapt i Norge på grunn av manglende beltebruk.

- Det er dessverre slik at det helst er unge gutter som har minst forståelse for risikoen ved høy fart. I tillegg har de unge mindre kjøreerfaring, og har gjerne eldre og mindre trafikksikre biler, sier Larsen.

Les også: - Jenter dør som guttens passasjer

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken