Gå til sidens hovedinnhold

USA-inflasjon i taket

De amerikanske inflasjonstallene kom inn langt høyere enn ventet.

Den amerikanske inflasjonen var høyere enn ventet i juni. Det viser tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene onsdag.

NA24 - din næringslivsavis

Ifølge di.se er inflasjonen nå på sitt høyeste nivå siden 1991.

USAs KPI viste 1,1 prosents oppgang i juni, mens det var ventet 0,7 prosent. Den kraftige oppgangen blir drevet av 6,6 prosent oppgang i energipriser og 0,8 prosent stigning i matvareprisene.

Kjerne KPI-en steg med 0,3 prosent, noe som var rett over forventningene på 0,2 prosent.

Dette er CPI - USA:

Konsumprisindeksen er et mål på faktiske priser på et representativt utvalg av varer og tjenester som selges til forbrukere.

For det første er det viktig å merke seg at dette dreier seg om faktiske priser ut til forbruker. Er det salg, går prisen ned. Økes avgifter, går prisen opp.

For det andre er det viktig å merke seg at det er gjort et utvalg. Utvalget gjøres en gang i året og er ment å representere varer og tjenester som faktisk er etterspurt av forbrukerne. Ellers ville man over tid endt opp med en indeks hvor skomakertjenester veide tyngre enn PCer.

Både i Norge og i USA er det fokus på kjerneinflasjon. I Norge er dette tallet korrigert for avgiftsendringer og energipriser. I USA er kjerneinflasjonen korrigert for matvare- og energipriser.

Mens man i Norge har hovedfokus på årsveksten, altså i forhold til samme måned i fjor, snakker man i USA mest om månedsveksten, altså fra den foregående måneden.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken