USAs brutto nasjonalprodukt vokste med en sesongjustert årstakt på 3,2 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, melder amerikanske myndigheter fredag.

En slik veksttakt er normal og kanskje litt i overkant av det, men likevel laver enn et tilsvarende tall på 5,6 prosent i fjerde kvartal i fjor.

Mange observatører spør imidlertid hvor bærekraftig veksten er. For det første preges den av superlav rente og statlige stimulansepakker, som ikke kan vedvare. Samtidig trekkes veksten opp av at bedrifter bygger opp igjen lagre som ble trukket kraftig ned under krisen.

Uansett vil nok BNP-tallet bidra til at finansmarkedenes mest kritiske søkelys også i ukene fremover vil være fokusert på eurosonen, hvor man frykter at den greske budsjettragedeien skal bli iscenesatt også i andre land.

Veksten i USA har uansett kommet raskere tilbake enn i eurosonen. Ifølge prognosene fra Det internasjonale pengefondet ventes USAs BNP å vokse med 2,7 prosent i år, mot et fall på 2,5 prosent i fjor.

Tilsvarende for eurosonen er en vekst på 1,0 prosent i år og et fall på hele 3,9 prosent i fjor.

For 2011 venter IMF en vekst på 2,4 prosent i USA og 1,6 prosent i eurosonen.