Gå til sidens hovedinnhold

Verste siden Ronald Reagan

Nå er hver tiende amerikaner uten jobb.

Syssselsettingen utenom jordbruket falt med 190.000 i oktober. Det viser den offisielle arbeidsmarkedsrapporten fra de amerikanske myndighetene.

NA24 iMarkedet – siste fra finansmarkedene

Fallet er større enn hva økonomene trodde på forhånd. Ifølge estimater fra Bloomberg lå markedets forventninger på 175.000.

Samtidig steg arbeidsledighetsraten steg til 10,2 prosent fra 9,8 prosent, og det var langt høyere enn 9,9 prosent som var markedets forventninger. Ledighetsraten ligger på det høyeste nivået på 26 år.

Kraftige kutt
Innenfor bygg- og anlegg ble det kuttet 62.000 stillinger. Vareproduserende selskaper kuttet 61.000 jobber hvorav 4.600 navn forsvant fra lønningslistene fra bilindustrien.

Når det gjelder tjenesteytende næringer ble sysselsettingen redusert med 61.000. 8.000 jobber ble kuttet innen finansnæringen.

For offentlig sektor var antall stillinger uendret.

Antallet midlertidige ansatte steg derimot 34.000 og det er den første oppgangen siden desember 2007.

Børsfall fra start
De amerikanske børsene faller rett etter åpning fredag ettermiddag.

Den brede S&P 500 faller 0,39 prosent til 1.062,65 poeng, mens Dow Jones Industrial er ned 0,41 prosent til 9.966,43 poeng. Teknologitunge Nasdaq faller 0,29 prosent til 2.099,65 poeng.

Obama bekymret
President Barack Obama advarte denne uken om sannsynligheten for at jobbtapene vil fortsette i tiden fremover.

- Vi er ikke der vi trenger å være ennå. Vi har fortsatt en lang vei å gå, sa Obama på et pressemøte mandag.

De svake ledighetstallene bidrar til å senke humøret på verdens børser.

- Usedvanlig stor usikkerhet
Nordea markets ventet et fall i sysselsettingen på 150.000 i oktober.

- Det skal dog understrekes, at der er usedvanlig stor usikkerhet rundt utfallet i dag, da indikatorene denne gang stritter i forskjellige retninger. På den positive siden er blant annet fallet i antallet dagpengesøkere og forbedringen i ISM - sysselsettingsindeksen for industrien. På den annen side viste ISM- sysselsettingsindeksen for servicenæringen et kraftig fall. Alt i alt vil det ikke overraske oss, hvis sysselsettingen viser et fall på mellom 50.000 og 250.000 personer, skriver Eek-Nielsen.

Employment report - USA
Dette er en månedlig rapport om arbeidsmarkedet i USA. Den er basert på to forskjellige spørreundersøkelser.

Ledighetstallet er basert på en spørreundersøkelse som dekker rundt 60.000 husholdninger. Sysselsettingen, utenom landbrukssektoren, samt tall for gjennomsnittlig lengde på arbeidsuken og timelønn, er basert på en rundspørring blant cirka 375.000 bedrifter.

Markedet legger normalt mest vekt på undersøkelsen som er gjort blant bedriftene, og i den rapporten fokuseres det mest på selve sysselsettingen. Rapporten inneholder også tall for ulike deler av næringslivet, og spesielt industriutviklingen blir fulgt nøye.

Tallene for arbeidsukens lengde og timelønn er også indikatorer på om etterspørselen etter arbeidskraft stiger eller synker.

Kommentarer til denne saken