Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve opplyser nå kl 20 norsk tid at styringsrenten settes opp med 0,50 prosent poeng til intervallet 4,25-4,50 prosent. Beslutningen var enstemmig. Styringsrenten i USA har ikke vært høyere siden høsten 2007, da finanskrisen i USA startet gjennom et sammenbrudd i boligmarkedet.

Den doble renteoppgangen i kveld er likevel noe lavere enn de fire foregående økningene, som alle har vært på 0,75 prosentenheter. Den seneste triple renteøkningen kom i begynnelsen av november.

Sentralbanken skriver at den pågående renteøkningen er passende for å nå målet om en prisvekst over tid på 2 prosent. Videre renteøkninger vil ta hensyn til økningene så langt på økonomien og aktivitetsnivået inflasjonen, For tiden er prisveksten langt over dette målet (se lenger ned i saken). Rentekomiteen i den amerikanske sentralbanken er stekt opptatt av at dette målet skal nås.

Tydelige signaler

Federal Reserve skriver i pressemeldingen at ferske indikatorer peker på en moderat vekst i forbruk og produksjon.. Sysselsettingsveksten har vært robust de seneste månedene, og arbeidsledigheten har holdt seg lav. Men prisveksten holder seg på et høyt nivå, som gjenspeiler ubalanser i tilbud og etterspørsel etter koronapandemien. Det er både høye matvarepriser og energipriser, men også et generelt prispress.

Det var en bred forventning i markedet om at det ville bli en økning i kveld på 0,50 prosentenheter. Handelsbanken Capital Markets skrev i morgenrapporten at her har signalene på forhånd vært veldig tydelige. Det var ikke der renteslaget stod.

Spenningen er knyttet til hvor mye rentene skal opp videre og i hvilken takt. Hva sier sentralbanksjef Jerome Powell under pressekonferansen?

Jobben er ikke gjort

– Vi har mer jobb å gjøre, sa sentralbanksjef Jerome Powell på pressekonferansen, ifølge E24. Han understreker at det er nødvendig med ytterligere rentehevinger.

De umiddelbare markedsreaksjonene er at den viktige amerikanske tiårige statsrenten opp fra 3,51 prosent til 3,54 prosent, for så å gå ned igjen Den toårige renten er opp fra 4,18 prosent til 4,26 prosent, etter å ha vært oppe på 4,28 prosent. Den sistnevnte renten har vist seg som en god indikator på videre økninger.

De toneangivende amerikanske aksjeindeksene var før beslutningen opp rundt 0,6 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen endte ned 0,79 prosent, S&P 500 falt med 0,61 prosent. Markedsreaksjonene tyder på noe kraftigere rentesignaler enn ventet.

5 prosent?

Markedet har hittil trodd at rentetoppen i USA nås opp mot 5 prosent gjennom første halvår 2023. Men, deretter kan det komme ett eller to rentekutt i løpet av andre halvår.

Signalene fra komitémedlemmene nå tyder i gjennomsnitt på en rentetopp mot slutten av neste år på 5,1 prosent, og det er 0,5 prosentpoeng høyere enn i høst. Det kan bety ytterligere 0,75 prosentpoeng opp i USA.

Nordea Markets skriver i en oppdatering at renten mot slutten av 2024 ventes å ligge på 4,1 prosent. Det er 0,25 prosentpoeng høyere enn tidligere anslag.

Lavere prisvekst

På den annen side har det kommet oppløftende inflasjonstall fra USA, prisveksten er klart på vei nedover. Markedet er derfor ifølge Handelsbanken mindre overbevist om at renten skal helt opptil 5-tallet i løpet av første halvår neste år, men ser med dagens signaler ut til å ha tatt feil.

Til sammenlikning venter ekspertene her hjemme at Norges Bank nå stopper på maksimalt 3 prosent i styringsrente de nærmeste månedene. Det er i så fall opp 0,50 prosentpoeng fra dagens nivåer. Norges Bank offentliggjør sin rentebeslutning kl 10 torsdag.