Klokken 14.30 norsk tid kom den månedelige sysselsettingsrapporten for september i USA.

Den viser at sysselsettingen utenom jordbruket falt med 95.000. Innenfor privat sektor steg sysselsettingen med 64.000. Arbeidsledigheten forble uendret på 9,6 prosent.

Ifølge Briefing.com var følgende hovedtall ventet i markedet:.
* Sysselsetting: Uendret (-54.000)

* Sysselsetting privat sektor: +74.000 (+67.000)

* Arbeidsledighet: 9,7%

- Tallene var på den svake siden, mens ledighetsraten var litt bedre enn ventet. Det er særlig offentlig sysselsetting som svikter. Siden tallene var relativt svake ligger det an til at Fed (den amerikanske sentralbanken) vil annonsere nye kvantitative lettelser på sitt neste møte i begynnelsen av november, melder DnB Nor Markets.

Etter at tallene ble lagt frem har børsene i Europa skutt litt fart oppover, fra å ha vært markant ned.

Kort tid etter er hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,03 prosent, etter å ha steget fra betydelig lavere nivåer.

Her kan du følge Oslo Børs

Viktige tall
Dette er alltid en viktig økonomisk indikator, som finansmarkedene følger med argusøyne, men denne gangen er rapporten ekstra aktuell.

For det første er dette den siste rapporten før høstens kongressvalg i USA.

For det andre vil det i tiden fremover foregå flere toppmøter hvor verdens valutaer vil stå i fokus. Amerikanerne mener Kina holder sin valuta kunstig lav mot dollar og dermed skader konkurranseevnen til amerikanske bedrifter. I forrige uke vedtok Representantenes hus, den ene delen av Kongressen, med stort flertall et lovforslag som åpner for straffetoll på kinesiske varer hvis Kina fortsetter det de amerikanske politikerne mener er valutamanipulasjon.

Stemningen i Kina blir ikke nødvendigvis mer samabeidsvillig av dagens fredspris:

Den siste tiden er det blitt tydelig at sysselsettingsutviklingen i USA har vært svak selv om veksten i BNP er kommet i gang igjen. Etter at resesjonen i USA offisielt tok slutt i fjor sommer, har ytterligere 250.000 jobber i privat sektor blitt borte, på toppen av rundt 7 millioner under den store resesjonen.

Dessuten øker arbeidsstyrken i USA, så landet må skape et betydelig antall nye arbeidsplasser bare for å unngå at ledigheten skal øke.

Skremmeskudd
Tidligere denne uken kom sysselsettingsrapporten ADP Employment Report, som viste et fall i sysselsettingen i privat sektor i USA på 39.000 fra august til september. Det var også vesentlig svakere enn ventet.

ADP-rapporten estimerer sysselsettingsutviklingen basert på tall fra 500.000 amerikanske bedrifter. Denne rapporten omfatter ikke offentlig sektor, slike de offisielle tallene gjør.

Fallet i ADP-rapporten kom etter syv måneder på rad med moderat oppgang.

I år er sysselsettingen i USA blitt påvirket av et spesielt forhold. Tidligere i år ble det hyret inn mange i midlertidige offentlige stillinger i forbindelse med en folketelling, men de siste månedene har disse igjen mistet jobben. Derfor trekker offentlig sektor nå nedover i sysselsettingsstatistikken, mens offentlig sektor tidligere i år trakk opp.