(SIDE2): Mens det var siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole i Bergen flest søkte på, er det fortsatt medisinstudiet ved Universitetet i Oslo som har høyest opptakskrav på ordinær kvote, viser årets tall for hovedopptaket fra Samordna opptak.

Over 2500 ordinærsøkere står på venteliste til medisinstudiene på UiO, fordelt på søkere på høst- og våroppstart. I tillegg kommer drøyt 1200 på førstegangssøkerkvota.

Nanoteknologi vanskeligst
For disse er imidlertid nåløyet trangest på masterstudiet i nanoteknologi ved NTNU, tett fulgt av industriell økonomi samme sted. Her er faktisk også opptakskravet for medisin høyere på NTNU enn på UiO, viser tallene.

NTNU selv poengterer at de fikk tildelt 100 ekstra studieplasser til masterstudiet i teknologi, og at de gleder seg over at poengkravene for å komme inn på disse studiene likevel har økt.

– Interessen for å bli sivilingeniør har med andre ord aldri vært større, jubler universitetet i en pressemelding.

De sier seg også fornøyd med at kvinneandelen på masterstudiene i teknologi har økt fra 30,5 prosent i 2010 til 35,4 prosent ved årets opptak.

Les også:
Nesten 7.500 elever uten skoleplass
Norske elever forstår ikke mattebegrepene

– Ettertraktet på markedet
Også Universitetet i Oslo er fornøyd med årets kandidater. Kun 11 av universitetets studievalg kan gi tilbud til alle kvalifiserte søkere.

– Det er ekstra gledelig at økningen i søkere til realfag ved UiO gjør at vi kan gi tilbud til rekordmange søkere til realfagsprogrammene. Samtidig øker poenggrensene og ventelistene på blant annet geofag, kjemi og informatikk. Det er flott å se at de kommende studentene ønsker å bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. Behovet for realfagskompetanse i samfunnet er økende, og vi vet at våre kandidater vil være ettertraktet på arbeidsmarkedet, sier UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Les også:
Ingeniørstudentene må bruke utstyr fra 60-tallet

Studiene med høyest poengkrav - ordinærkvote:

Lærested

Studienavn

Krav

Venteliste

UIO

Medisin, høst

67,7

1302

UIO

Medisin, vår

66,6

1207

NTNU

Medisin

66,2

1342

UIB

Medisin

65,7

1327

UIT

Medisin

65,5

1200

UIO

Odontologi

64,6

439

UIO

Psykologi prof. høst

64,3

1501

UIT

Fysioterapeut

63,5

509

NVH

Veterinær

63,4

419

UIB

Odontologi

63,2

407

NTNU

Nanoteknologi

63,2

150

UIT

Odontologi

63

348

NTNU

Psykologi, prof.

62,8

1307

UIO

Psykologi, prof. vår

62,6

1103

NTNU

Ind.øk.

61,8

581

NTNU

Kroppsøv/Idrett årsst.

61,7

293

UIB

Human ernæring

61,3

111

UIO

Ernæring, vår

61,3

147

HIOA

Økonomi og led. årsst.

61,2

667

HIOA

Øk/ledelse årsst. delt.

61,1

370

Ny rekord
Totalt ble det registrert rundt 115.800 søkere til høyere grunnutdanning, melder Samordna opptak. Det er cirka 7000, eller 6,6 prosent, flere enn i 2011.

– Dette er det høyeste antall søkere vi har hatt i Samordna opptaks historie. Økningen er større enn det veksten i ungdomskullene skulle tilsi, og det er heller ingen nye læresteder eller studier som kan forklare den store økningen. Det ser ut til at det er en økt interesse for høyere utdanning i befolkningen, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak.

Særlig er det de teknologiske fagene som har hatt stor økning, med hele 20 prosent vekst i søkningen. Deretter følger pedagogiske fag, jus og lærerutdanning.

Les også: Her kjemper de om noen av landets mest ettertraktede studieplasser

Studiene med høyest poengkrav - førstegangskvote:

Lærested

Studienavn

Krav

Venteliste

NTNU

Nanoteknologi

61,1

132

NTNU

Ind.øk.

59,5

477

NTNU

Medisin

59,2

773

UIO

Medisin, høst

58,7

640

UIB

Medisin

56,9

698

UIO

Medisin, vår

56,9

594

UIT

Medisin

56,7

654

NTNU

Fysikk og matematikk

56,4

109

NTNU

Psykologi, prof.

55,7

781

UIO

Psykologi, prof høst

55,6

731

NTNU

Energi og miljø

55

164

NTNU

Petroleumsfag

54,8

325

NTNU

Fysikk

54,4

73

UIO

Odontologi

54,3

225

NVH

Veterinær

54,3

225

NTNU

Industriell design

54

97

UIT

Odontologi

53,9

189

UIO

Internasjonale studier

53,8

291

UIO

Psykologi prof. vår

53,8

507

UIT

Fysioterapeut

53,8

287

Kilde: Samordna opptak

Les også:
Her er Norges beste studentbedrifter
Ingeniørmangel kan dempe subseaveksten
Unge IT-ingeniører får ikke jobb
India tar tilbake ingeniørene
Nå skal færre studenter få toppkarakter