(SIDE2): Så å si alle former for helseutdanning er et trygt valg.

Les artikler om studier og karriere på
Side2s utdanningsspesial: Drømmefabrikken

Viktigere med høyere utdanning
Særlig fra 2012 vil eldrebølgen slå sterkt inn i arbeidslivet og behovet for unge som kan ta over vil øke. Helsepersonell, lærere og folk med økonomisk og administrativ utdanning vil få svært gode muligheter på arbeidsmarkedet i årene som kommer.

- Et konkret forhold som ligger der fremme er eldrebølgen som gjør at vi vil ha et større behov for pleie og omsorgsarbeidere, flere sykepleiere og leger. Slike jobber er sikre jobber, og har også lav ledighet i dag, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV i et intervju med DN.

Han sier det er viktig å få folk til lærerutdanningen og kandidater med bachelor innen økonomi og administrasjon. Vi trenger også flere ingeniørhoder for å utvikle grønn teknologi, hente olje og ikke minst konstruere infrastruktur for en befolkning i vekst.

Se også:

Følg Side2 på Facebook - klikk her!

De som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet er unge som dropper ut av videregående eller slutter å studere etter å ha tatt allmennfag.

- Det viktigste er at folk tar utdanning. Det vi ser veldig godt hos oss er at ledigheten er mye lavere blant dem som har tatt høyere utdanning. Det blir vel så viktig i fremtiden, sier Sørbø.

Listen over fremtidens sikre yrker:

- Ingeniør og sivilingeniører. (Nanoteknologi, data, geologi, data)

- Økonomer og siviløkonomer

- Lærere

- Alle type omsorgsyrker. Lege, sykepleiere, ernæringsfysiolog og så videre.

- Håndverkere. Rørleggere, snekkere, elektrikere og så videre.

- Politiker

- Digital kommunikasjon, internett, media og så videre

- Psykologi

- Jurist

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

(Kilde: Jobbfeber.no)