(SIDE2:) Dette forteller bokstavkarakterene.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Ulik betydning
Mange av de som begynner på høyere utdanning kan bli forvirret og usikker av karaktersettingen. Det er nemlig ikke det samme karaktersystemet som du er kjent med fra videregående. Når du studerer høyere utdanning får du ikke lenger karakter fra en faglærer som kjenner deg eller som kanskje gir deg direkte tilbakemelding. På universitet og høgskoler er det ofte eksterne sensorer som retter anonyme oppgaver, og sensorene skifter som regel fra eksamen til eksamen.

Glem derfor alt du har sett av «Straight A-students» fra amerikanske tenåringsfilmer og «High School»-TVserier. En amerikansk A er ikke det samme som en norsk A.

En amerikansk A forteller noe om en karakter i forhold til et absolutt nivå. For eksempel om du har 75 prosent riktig, eller skriver en så god oppgave at den fortjener en A. Et annet eksempel kan være at man har bestemt at grensen mellom A og B i faget høydehopp ligger på 1,80 cm. Om alle studentene hopper høyere, vil altså samtlige få A. I Norge er det ikke et slikt absolutt system. En norsk A er relativ. Eller rettere sagt, passe relativ. Den skal nemlig si noe om hvordan din besvarelse ligger an i forhold til andre besvarelser.

Karaktersystemet er en gradert skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. I tillegg bruker enkelte fag karakterene bestått/ikke bestått.

Her får du en enkel oversikt av hva karakterene A-F betyr:

A: Fremragende. Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B: Meget god. Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C: God. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D: Brukbar. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E: Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F: Ikke bestått. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet

Følg Side2 på Facebook - klikk her!

Variasjon?
For å prøve å sikre at det både blir en relativ fordeling, samtidig som en B i Bodø er det samme som en B i Bergen, er det satt i verk en rekke kontrollmekanismer. Nasjonale fagråd innenfor de enkelte fag sammenlikner besvarelser fra ulike steder, og vurderer om lista er lagt likt overalt. En annen kontrollmekanisme er at ulike høgskoler og universiteter bytter på bruk av sensorer. Når disse bytter fram og tilbake bidrar de til at de samme prestasjonene vurderes rimelig likt fra studiested til studiested.

Siden sensorer og studenter flytter mellom studiesteder, og en kan sammenlikne opptakstall mellom institusjoner, kan det oppstå ulike meninger og kunnskap om karaktersetting. De fleste større arbeidsgivere skjønner da også at en karakter ikke betyr det samme alle steder.

Forklar karakterene
Det beste DU selv kan gjøre er å konsentrere deg om å lære, få så gode karakterer som mulig, og heller informere arbeidsgivere om hva karakteren din betyr i etterkant. Når du har kommet til den dagen der du skal søke jobb og stille til jobbintervju, kan du eventuelt skaffe dokumentasjon som for eksempel viser at din C er like bra som en B et annet sted – eller som viser at det er særlig vanskelig å komme inn der du har studert. Eller du kan kanskje vise til at det har vært en spesiell fordeling av karakterer på ditt fag i forhold til andre. Belegg for denne typen informasjon finnes i statistikk som er tilgjenglig på studiestedet ditt eller i Databasen for høyere utdanning.

Utdrag fra Bachelorboka av Dag Asbjørnsen og Arnt J. Maasø.