(SIDE2): Noen studier legger lista høyt.

Mer om utdanning: Sjekk vår utdanninsspesial

Når du skal velge videre utdanning, er det mange valg som skal tas. Hva liker jeg? Hva vil jeg? Men en annen ting du må tenke på når du skal søke studieplass, er hvilke karakterer og poeng du må ha for å komme inn på ønsket studie.

For få plasser
For å bli tatt inn på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo i fjor, måtte du ha 67.9 poeng i ordinær kvote, og 57.2 poeng for å komme inn gjennom primærkvoten.

Mia Charlotte Wangsmo Steffenssen, som er leder for ANSA (Association for Norwegian Student Abroad) i Bialystok i Polen, hadde ikke dette karaktergjennomsnittet. Istedenfor å bruke dyrebar tid på å bli i Norge og samle poeng til den ordinære kvoten, valgte hun å reise til Polen for å studere medisin.

- I Norge deles det ikke ut nok plasser til å studere medisin, så det blir veldig kamp om plassene. Skal du komme inn må du ha toppkarakterer fra videregående. Hvorfor skal min karakter i historie eller geografi ha noe å si for medisinstudiet, som er helt forskjellige interesseområder? Det er stor del av grunnen til at folk reiser til utlandet. De bruker heller tiden til å begynne å studere medisin der, enn å bruke flere år på å ta opp fag, og samle flere poeng, sier hun.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, synes det er positivt at så mange søker seg til studiet.

- Det er heldigvis mange unge mennesker i Norge som ønsker å bli leger. Høsten 2010 var det nesten ett tusen søkere som hadde medisinstudiet ved UiO som førstevalg, mens vi har 105 plasser. Søkerne til medisinstudiet er flinke, og karakternivået blir da høyt. Og medisinstudiet ved UiO er attraktivt pga. høy kvalitet på undervisningen og dyktige og motiverte lærere. Medisinstudiet er også kommet svært langt i internasjonalisering, sier Ottersen.

Må til utlandet
- I Polen ser de på andre ting enn bare karakterer og poeng, som om du tidligere har jobbet i helsesektoren. Du må også sende et motivasjonsbrev. De ser på gjennomsnittet av realfagkarakterene, og det kreves at man har fag som biologi, kjemi og fysikk. Man må ta en opptaksprøve for å bevise at man har den kunnskapen som kreves for å studere medisin. Jeg trives veldig godt her, sier Wangsmo.

Privatskoler
I tillegg til de mange helsefagene på listen over de vanskeligste fagene å komme inn på i 2010, finner vi også journalistikk, økonomi og IT. Disse linjene kan du også finne på privatskoler som Campus Kristiania, BI, IT-akademiet og Noroff-Instituttet.

For deg som vil studere journalistikk – men som ikke kommer inn på den offentlige skolen – har du muligheter innen det private og gjennom nettstudier. Men hvis du vil ha en bachelor, må du likevel forlate landet.

Norges Kreative Fagskole tilbyr en toårig journalistikklinje. Men tredje året må man ta i utlandet.

Høye opptakskrav
De studiene som var aller vanskeligst å komme inn på i 2010, var arkitektstudiet og industridesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

- Poengsummene til arkitektlinjen, er medregnet poeng for opptaksprøver, slik at de blir kunstig høye i forhold til restene av tallene i tabellen, sier informasjonssjef i Samordna Opptak, Henrik Christie Rødsæther.

For å få gjøre denne opptaksprøven må man ha generell studiekompetanse. I fjor hadde AHO over 1700 søkere på bare 90 studieplasser til sammen på arkitekt- og industridesignlinjene.

Mer fra Side2. no: Besøk forsiden

For den som skal søke gjennom primærvitemålskvote, er det karakterene som skal beregnes. Primærvitnemålskvote er for dem som kommer ett ut av videregående skole. For å finne dine personlige karakterpoeng, må du finne gjennomsnittet av samtlige av dine karakterer, og multiplisere med 10. Du må regne karakteren med to desimaler.

Hvis du søker på grunnlag av ordinær kvote, må du legge til poengene du har fått gjennom høyere utdanning, folkehøgskole, sivil eller militær førstegangstjeneste og alderspoeng. Du regner altså skolepoeng + realfagspoeng + kjønnspoeng + tilleggspoeng + alderspoeng. Da finner du ditt tall. Ordinær kvote er for dem som konkurrerer med tilleggspoeng som er tatt etter normalt treårig løp.

Like høye krav i 2011
- I og med at søknadsfristen går ut 15. april så vet vi jo ikke hvem som kommer til å søke i 2011, og da vet vi jo ikke hva poenggrensen blir. Men de studiene som er vanskeligst å komme inn på i 2010 vil være vanskelig å komme inn på også i 2011, sier informasjonssjef i Samordna Opptak, Henrik Christie Rødsæther.

Dette var de vanskeligste studiene å komme inn på i 2010

Tall hentet inn fra Samordna Opptak.

PK – Primærvitnemålskvote. OK – Ordinærkvote.

(1.) Arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, OK 133.4

(2.) Industridesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, OK 113.1

1. Medisin ved Universitetet i Oslo, høst OK 67.9 PK 59.0

2. Medisin ved Universitetet i Oslo, vår OK 67.0 PK 57.8

3. Medisin ved NTNU, OK 66.4 PK 59.4

4. Medisin ved Universitetet i Tromsø, OK 65.9 PK 57.2

5. Psykologi prof ved Universitetet i Oslo, høst OK 65.3 PK 56.4

6. Medisin ved Universitetet i Bergen, OK 65.2 PK 57.3

7. Odontologi ved Universitetet i Oslo, høst OK 65.2 PK 56.0

8. Psykologi prof ved Universitetet i Oslo, vår OK 64.2 PK 55.1

9. Odontologi ved Universitetet i Bergen, vår OK 64.1 PK 54.8

10. Veterinær ved Norges Veterinærhøgskole, OK 63.4 PK 55.3

11. Ernæring ved Universitetet i Oslo, OK 63.4 PK 56.3

12. Nanoteknologi ved NTNU, OK 63.0 PK 61.9

13. Odontologi ved Universitetet i Bergen, OK 62.6 PK 54.2

14. Odontologi ved Universitetet i Tromsø, OK 62.5 PK 53.6

15. Økonomi og ledelse – årsstudium, ved Høgskolen i Oslo, OK 61.9 PK 39.0

15. Fotojournalistikk ved Høgskolen i Oslo, OK 61.7 PK Alle

16. Human ernæring ved Universitetet i Bergen, OK 61.3 PK 54.7

17. Industriell økonomi ved NTNU, OK 60.8 PK 58.2

18. Økonomi og ledelse – årsstudium, ved Høgskolen i Oslo, OK 60.7 PK 49.2

19. Journalistikk ved Høgskolen i Oslo, OK 60.4 PK 52.3

20. Engelsk -årsstudim, ved Universitetet i Oslo, OK 59.9 PK 49.0

21. Arkitekt ved NTNU, OK 59.4 PK 54.8

22. Internasjonale studier ved Universitetet i Oslo, OK 59.2 PK 54.0

23. Kunst og håndverk ved Universitetet i Stavanger, OK 59.0 PK 43.6

24. Fransk – årsstudim ved Universitetet i Bergen, OK vår 58.7 PK 38.8

25. Industriell design ved NTNU, OK 58.5 PK 54.4