Gå til sidens hovedinnhold

Utelukker rentehopp

Blårussen er sikre i sin sak. Klokken 14 får du rentefasiten på NA24.

Økonomene har felt sin dom. Norges Bank vil ikke sette ned renten, men rentebanen skal senkes.Usikkerheten er knyttet til hva som skjer med rentebanen. Men det blir ingen renteoppgang fra sentralbanksjef Svein Gjedrem onsdag, mener ekspertene.Det er nemlig ikke bare rentedommen som faller klokken 14. Pengepolitisk rapport blir også frigitt og her knyttes det en del spenning.- En renteendring er nesten helt utelukket, skriver Nordea og gjentar at all spenningen er knyttet til hvordan den nye rentebanen ser ut.Jekker ned maks-renten

Norges Banks styringsrente ligger på 5 prosent og vil etter det økonomene mener ligge på samme nivå også onsdag.- Vi tror at høyere BNP-vekst i andre kvartal enn ventet. Utsikter til sterkere vekst i både sysselsetting og forbruk i år og høyere oljeinvesteringen både i år og neste år mer enn oppveier for uroen i finansmarkedene, svakere vekstutsikter ute og lavere renteforventninger. Dermed tror vi rentetoppen bare blir nedjustert 0,25 prosentpoeng til 5,50 prosent, skriver Nordea.Nordea Markets er ikke alene om å satse på at renten ikke blir hevet i dag. Banken venter imidlertid at renten først vil bli jekket opp i januar og ikke i desember.- V tror at banen indikerer at neste økning kommer i januar og ikke i desember. Vi er ikke sikre og det kan være en desemberøkning, men i så fall ikke en januarøkning. Junirapporten indikerte både desember- og januarøkning. For markedsreaksjonen er det avgjørende hvor nærme økningene er i tid siden troen på rentebanen avtar med avstanden til de spådde renteøkningene. Rentenivået i 2009 vet Norges Bank (nesten) like lite om som oss andre, skriver Nordea i sin morgenrapport.Rentero fra Gjedrem

- Norges Bank kommer med sitt budskap klokken 14. Foruten rentebeslutningen, som etter alle solemerker innebærer uendret rente, slippes en ny pengepolitisk rapport og en ny rentebane. Mye tyder på at rentebanen blir senket denne gang. Sterkere kronekurs og mer usikkerhet om internasjonale utsikter sørger trolig for det. På den annen side har utviklingen innenlands vært sterkere enn det sentralbanken så for seg i sommer, skriver økonom Knut A. Magnussen i DnB Nor Markets i dagens valutarapport.DnB Nor Markets tror også Norges Banks rentetopp vil senkes med 0,25 prosentpoeng.- Både vi og markedet tror Norges Bank vil holde renten uendret på 5 prosent i dag. Hovedgrunnene er at det for det første fremgår av den nåværende rentebanen. I tillegg tror vi ikke Banken vil heve tre ganger på rappen midt i finansuroen som vi står inne i, skriver økonomene i Handelsbanken.Senker banen


Sjeføkonom Svein Anton Mork og de andre økonomene i Handelsbanken venter at Norges Bank vil senke rentebanetoppen med 25-50 basispoeng, fra nåværende 5,75 prosent.- Blir ikke toppen satt ned lenger enn til 5,50 prosent, tror vi ikke banken vil klare å nå helt opp dit, og at de stopper på 5,25 prosent ved midten av neste år. Mot slutten av neste år, tror vi finansuroeffektene blir klarere ved at finansieringskostnadene her hjemme blir varig høyere samt en klarere avdempning i det amerikanske arbeidsmarkedet, skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.Usikkerhet rundt USA

Hvis problemene i den amerikanske økonomien fortsetter kan det bidra til at Norges Bank setter renten ned til 5 prosent igjen, mener Handelsbanken og trekker frem nedsideriskioen ved estimatet på en rentetopp på 5,25 prosent.- Finansuroen kan bli mer alvorlig enn det vi ser for oss i vår hovedprognose og det kan føre til at Fed kutter renten lenger ned enn vår antatte bunn på 4 prosent. I så fall tror vi heller ikke Norges Bank vil heve renten mer i det hele tatt, skriver Handelsbanken.Nysgjerrig? Få rentesvaret først på SMS. Send NAtoppsak til 1984.

Reklame

Best i test påskeegg 2021

Kommentarer til denne saken