Gå til sidens hovedinnhold

Utøya er teknisk konkurs

- Vi har innført nye retningslinjer.

Utøya er et leir- og kurssted som er eid av Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). Det driftes kommersielt av Utøya AS.

Fram til terrorangrepet 22. juli 2011 var Utøya mest kjent for AUFs årlige sommerleir. Øyen ble gitt i gave til ungdomsorganisasjonen på begynnelsen av 50-tallet.

Driftsselskapet har nå levert regnskapstall for 2012. Tallene viser at selskapet har en negativ egenkapital på 939.000 kroner. Det betyr at selskapet er teknisk konkurs.

Garanterer drift
Men så langt har AUF garantert for alle økonomiske forpliktelser fram til 1. januar 2014.

- Utøya AS har av naturlige årsaker ikke hatt nevneverdige inntekter i 2012. Det har likevel påløpt faste kostnader blant annet til lønn, forsikringer, strøm og revisjon. Som eneste eier av driftsselskapet og eiendommen Utøya, garanterer AUF for disse forpliktelsene fram til 1. januar. Vi er i disse dager i prosess med å etablere en mer varig løsning. Dette er helt udramatisk, sier Jan Christian Vestre, styreleder i Utøya AS, til Nettavisen NA24.

Får anmerkning

Utøya AS hadde i 2012 driftsinntekter på nesten 108.000 kroner, mot 1,2 millioner kroner året før.

Selskapet får revisoranmerkning for å ha ikke tilfredsstillende dokumentasjon av bokførte opplysninger og ikke vært tilstrekkelig à jour med bokføringen til å tilfredsstille bokføringslovens krav til dokumentasjon og ajourhold.

- Revisor har godkjent årsregnskapet. Merknaden skyldes i hovedsak at terminoppgaver har blitt sendt inn etter fristen. Vi mistet vår daglige leder i terrorangrepet og AUF ble derfor nødt til å overta ansvaret for driften. Ettersom AUF var og fortsatt er preget av 22. juli 2011, har vi dessverre opplevd enkelte avvik fra rutinene. Dette er nå ryddet opp i og vi har innført nye retningslinjer for å sikre at alle frister overholdes. Regnskapsfører og revisor kan bekrefte at vi er à jour med samtlige poster for 2013, sier Vestre.

- Vi beklager merknaden fra revisor og har utarbeidet nye rutiner for å sikre at alle frister skal overholdes. Avvik bør aldri forekomme og vi registrerer at revisor ikke har kommentarer til selve regnskapet, fortsetter han.

Vil bruke 60 mill.

I september i fjor la AUF-leder Eskil Pedersen fram planene for Nye Utøya, til en prislapp på 60 millioner kroner. Det ble antydet at rivingsarbeidet kunne starte samme høst, og at hele prosjektet kunne stå ferdig i 2014, men så kom reaksjonene.

Her er planene: Slik blir nye Utøya

Pårørende og etterlatte etter 22. juli-tragedien syntes prosessen gikk for fort, og noen mente det var uhørt å ha aktivitet på øya igjen.

Utøya-fondet har mottatt eller fått tilsagn om rundt 40 millioner kroner.

- Vi er svært takknemlige for alle bidrag og kan garantere at hver krone vil bli benyttet til formålet, sier Jan Christian Vestre.

Det var etter bombeangrepet på regjeringskvartalet i Oslo sentrum 22. juli 2011 at Anders Behring Breivik, utkledt som politimann, gjennomførte en massakre på øya. På det tidspunktet skytingen startet var det 564 personer på øya i forbindelse med den årlige sommerleiren. 69 av disse mistet livet.

Utøya er en øy i Tyrifjorden i Hole kommune i Buskerud. Utøya AS er heleid av AUF hvor Eskil Pedersen er leder.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken