Gå til sidens hovedinnhold

Utsikter for 2004: Dette mener ekspertene

iMarkedet fikk frem til nyttår innspill om 2004 fra en rekke finanseksperter. Her får du oppsummeringen. Hvilke aksjer er best og dårligst likt? Hva blir renten? Hva kan gi oppgang og børsfall

2003 endte som et meget sterkt år for aksjemarkedene. Hvem hadde trodd det da vi var på vei ut av fjoråret, med terror, krigsoppbygging, deflasjonsfrykt, elendig økonomiske vekst og en styringsrente som i Norge nettopp var senket fra 7,0 til 6,5 prosent.Hva kommer så i 2004?iMarkedet fikk frem mot nyttår innspill fra ulike, sentrale aktører i det norske finansmiljøet.Disse har vært med:Kristian Falnes, Skagen:Stig R. Myrseth, Orion Analyse:Jan Eiler Fleischer, Gambak:Gunnar Holen, Corporate Advice & Research:Edward Wendel, Avanse:Svein Haga:Hogne I. Tyssøy, Holberg Forvaltning:Kim Evjenth, Alfred Berg:Terje Nyborg, Terra Fonds:


Utsikter for 2004: - Selg Frontline

Vi stilte deltagerne ti spørsmål. Her har du en gjennomgang av svarene:
- Er dette et godt tidspunkt å øke investeringer på verdens aksjemarkeder generelt sett?Syv av ni gir mer eller mindre positivt svar, ett svar er blandet og ett negativt. Den negative er Svein Haga, som lenge har hatt en pessimistisk holdning til børsene.- Er dette et godt tidspunkt å øke investeringer på Oslo Børs?Også her var syv positive, mens to må betegnes som negative til Oslo Børs. Haga var negativ også her, men også Edward Wendel fra Avanse anbefalte å vekte opp andre børser.- Anbefal tre aksjer på Oslo Børs som er kjøpskandidater.Tre aksjer fikk mer enn én kjøpsanbefaling.Den klare favoritten var Telenor, som ble anbefalt av fire av de åtte som ga kjøpsanbefalinger. Telenor har lenge vært en analytikerfavoritt, og har også utviklet seg sterkt i 2003.Mer overraskende er det kanskje at tre av åtte valgte å trekke frem fiskeselskapet Lerøy Seafood Group.Dessuten fikk Aker Kværner to stemmer.Følgende selskaper fikk en kjøpsanbefaling hver: Storebrand, Fjord, Tandberg, Fast, Orkla, Tomra, Crew, CanArgo, Eltek, Opticom, AF-Gruppen, PhotoCure, BNbank og Norske Skog.- Anbefal tre aksjer på Oslo Børs som er salgskandidater (helst med kort begrunnelse).En del ville av policyhensyn ikke gi salgskandidater, men av de fem som kom med slike, var det to som ga salg på tankrederiet Frontline og to som ga salg på netthandelsselskapet Komplett.Følgende aksjer fikk én salgsanbefaling hver: Nutri Pharma, PGS, Eltek, Inmeta, Nera, Crew, Kenor, Apptix, CanArgo, Choice Hotels Scandinavia.Følgende aksjer fikk dermed både kjøps- og salgskandidater: Crew, CanArgo og Eltek.- Tror du Oslo Børs hovedindeks vil stige i 2004?Åtte av ni svarte ja. Haga venter ikke generell oppgang, men at indeksen vil være både lavere og høyere.- Tror du den vil stige mer enn 20 prosent?Her svarte åtte av ni nei. Unntaket her er den ofte optimistiske Jan Eiler Fleischer i Gambak, som altså tror børsen vil stige mer enn 20 prosent i 2004.- Hva er de viktigste forholdene som kan gi videre børsoppgang i 2004?Siden dette er et åpent spørsmål, er det ikke like lett å oppsummere, men det er ingen tvil om at det de fleste peker på er oppgangen i internasjonal økonomi. Åtte av ni har varianter av dette temaet i sine svar.Andre momenter som nevnes er fortsatt lav rente, stabilisering av dollaren, oppjustering av estimatene for bedriftenes inntjening og god tilgang på likviditet som flyter inn i aksjemarkedet.- Hva er de viktigste forholdene som kan gi børsfall i 2004?Her er det større variasjon i hva som blir ansett som viktigst, men fem nevner amerikanske ubalanser og/eller dollarfall som en fare. Fem nevner også skuffende vekst i verdensøkonomien. Fire trekker frem muligheten for renteoppgang.- Hva vil Norges Banks styringsrente ved utgangen av 2004 være?De laveste anslagene kommer fra Terje Nyborg i Terra Fonds, med 2 prosent, og Svein Haga, som anslår 1,75 til 2,5 prosent.De høyeste anslagene er fra Kristin Falnes i Skagen, med 4,5 prosent, og Stig R. Myrseth i Orion Analyse, med 4,0 prosent. Begge disse ga sine anslag før Norges Bank overraskende for mange kuttet styringsrenten fra 2,5 til 2,25 prosent 18. desember.Snittet av tipsene for renten ved utgangen av 2004 er 2,9 prosent.- Hvis du hadde en million kroner som du ikke trenger på ti år, hva ville du investert dem i?De av deltagerne som forvalter fond kan stort sett ikke dy seg for å anbefale egne fond. Ellers er det flere som anbefaler aksjer i velansette selskaper med god historikk. Et klart flertall anbefaler aksjer eller aksjefond når horisonten er så lang.Unntaket er Stig R. Myrseth fra Orion Analyse, som ville investert i eiendom i Baltikum.

Kommentarer til denne saken