(SIDE2): Ny forskning hevder nemlig at evolusjonen gjør kvinnene vakrere, mens mennene estetisk sett forblir på nivå med huleboerne – ergo slik de har vært i alle generasjoner.

Times Online skriver at vakre kvinner også har flere barn enn sine mer alminnelige motparter og at en høyere andel av disse barna er hunnkjønn. Disse døtrene vokser visstnok også opp til å bli like attraktive som sitt opphav, og slik gjentar historien seg i generasjoner.

Kvinner mer tiltalende
Forskerne mener at dette over tid har gjort kvinner mer estetisk innbydende, et skjønnhetskappløp som fortsatt pågår. Påstandene har grobunn i en rekke studier av fysisk tiltrekning og dens forbindelse med menneskelig reproduksjon, det skriver nettstedet.

– Å være fysisk attraktiv er et arvelig trekk. Om flere foreldre får flere døtre er det logisk at kvinner over generasjoner gradvis vil bli mer tiltrekkende i gjennomsnitt enn menn, sier evolusjonspsykolog Satoshi Kanazawa til Times Online.

– Trenger ikke utvikle seg
Hos menn derimot ser det ikke ut som om en bra utseende spiller noen rolle for reproduksjonen og høyere antall barn. Forskerne mener dermed at det ikke har vært et tilsvarende press på menn om å utvikle seg på samme måte som kvinnene.

Ser etter ulike ting hos hverandre
Kvinner trøster seg ifølge forskerne med at menn utvikler seg i tråd med evolusjonen på andre områder. Psykolog Gayle Brewer sier til nettstedet at menn og kvinner ser etter ulike trekk hos sine partnere.

Rike menn, vakre kvinner
– For kvinner er utseende mye mindre viktig hos en mann enn for eksempel hans evne til å ta vare på henne når hun eksempelvis er gravid – altså perioder når kvinner er sårbare. Historisk sett har dette betydd at rike kvinner har en tendens til å ha flere koner og barn. Så presset menn opplever er å oppnå suksess.