OSLO TINGRETT: Det var i et møte den 7. august 2013 mellom Vålerenga Ishockey og representanter for Iskoboys og Sirkus Vålerenga, at de to representantene for sistnevnte skal ha truet en vaktsjef i Vålerenga Ishockey.

Sist mandag møtte de to i Oslo Tingrett, der de risikerte fengselsstraffer for alvorlige trusler mot den kvinnelige vaktsjefen.

Vil bli «et rent helvete»
Bakgrunnen for truslene skal ha vært at kvinnen tidligere har anmeldt en tredje person for vold og trusler i 2012.

Dette skal ha vært den direkte årsaken til at de to tiltalte skal ha truet kvinnen i et møte med Vålerenga Ishockey. De skal da ha krevd at kvinnen ble avsatt. Om dette ikke skjedde skal de ha uttalt at det ville bli «et rent helvete», og at de ikke kunne garantere for hva som ville skje med kvinnen.

Men da saken ble behandlet i tingretten skal de to tiltalte ha fortalt at de ikke kjenner seg igjen i at det skal ha blitt fremsatt trusler mot kvinnen.

Tvert i mot hevdet de at møtet var et forsøk på å roe ned misnøyen, etter den foregående hendelsen mellom kvinnen og en tredjepart, i Sirkus Vålerenga og Iskoboys.

Les også: Sjekk det sjeldne værfenomenet over Oslo

Husket ikke hva som ble sagt
Men da saken ble behandlet i tingretten, skal Vålerenga Ishockeys representant ikke husket ordrett hva som ble sagt i møtet.

- Han husker ikke ordrett hva de sa, men oppfattet innholdet som en klar trussel om at noen fra deres gruppering kunne komme til å skade henne fysisk dersom hun ikke fratrådte som vaktsjef, står det i rettsreferatet fra Oslo Tingrett.

Dette har blitt avgjørende for at de to tiltalte ikke kunne dømmes for trusler. Rettens flertall, meddommerne, mener det ikke finnes bevis for at de to skal ha kommet med trusler.

De har da særlig lagt vekt på at Vålerengas representant ikke husker hva som ble sagt av de tiltalte under møtet.

- Det er dermed ikke mulig å vurdere om det som ble sagt, riktig forstått, kunne oppfattes som trusler om straffbare handlinger, heter det i rettsreferatet.

Rettens leder mente at det finnes tilstrekkelig bevis for at det er fremsatt trusler, og mener de to tiltalte kunne dømmes. Imidlertid frifinnes de to, som en følge av flertallets stemmegivning.

Les også: Her blir 98 prosent av jenter omskåret. Nå sier norske somaliere STOPP