Gå til sidens hovedinnhold

– Vi må gjøre byen vår tryggere

Navn: Hans Olav Syversen

Alder: 42

Bosted: Mortensrud


LES HVA RØDT SVARER PÅ DE SAMME SPØRSMÅLENE: – Vil styrke bydelenes økonomi


Hva er din hjertesak før valget 2009?

Min hjertesak er at vi må gjøre byen vår tryggere. Trygghet er en verdi som ikke kan måles i kroner og øre, men betyr mye for den enkeltes livskvalitet

Hvordan vil du og ditt parti styrke Oslo-politikken på Stortinget?

Vi må vise at hovedstaden er viktig for landet og ikke en salderingspost. Oslo er førstevalg som bosted for mange i hele landet og en mer rettferdig fordeling av skatteinntektene er en oppgave å gå løs på for alle på Oslo-benken. Oslos særlige utfordringer innen integrering, rusomorg og psykiatri må synliggjøres bedre, ikke minst at vi her gjør en jobb for hele landet.

Hva kommer du til å gjøre for å styrke samarbeidet mellom partiene på Oslo-benken?

Delta aktivt på benkemøtene og arbeide tverrpoltisk i viktige saker. Det har vi lykkes med i noen saker denne perioden, et slikt godt samarbeid må videreutvikles. Av og til kan vi med fordel legge partiprofileringen bak oss og heller sastse på samhold. Arbeidet med Oslopakke 3 er et godt eksempel til etterfølgelse!

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for å styrke Oslo-skolen?

KrF ønsker at læreren, som er det viktigste for at barna skal lykkes på skolen, må prioriteres. Vi prioriterer flere lærere fremfor heldagsskole. Vi ønsker at elever som ønsker å satse på yrkesfag skal møte mindre teori og mer praksis, det vil føre til at færre dropper ut av videregående skole.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for helsevesenet i Oslo?

Pasienten må stå i sentrum, ikke systemet. Vi ønsker en reform med mindre helse-administrasjon og mer til behandling. Rusomsorgen må styrkes. I dag står flere tusen i behandlingskø samtidig som gode behandlingsinstitusjoner nedlegges. Det er uakseptabelt og her må det endring til!

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for kulturlivet i Oslo?

KrF ønsker en fortsatt satsing på Oslos profesjonelle kulturliv - det gir også ringvirkninger til det øvrige kulturliv. Vi ønsker også at det frivillige kulturliv får slippe å betale moms, i stedet bør dette brukes til å gjøre tilbudet bedre. Oslos kultur- og musikkskole må styrkes, til glede for mange barn. Viktige kulturinstitusjoner som nytt nasjonalmuseum, Munch-museum og nytt hovedbibliotek må realiseres.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for samferdsel i Oslo?

Oslopakke 3 som gir et løft for kollektivtrafikk og miljøvennlig veiutbygging i Oslo må loses i havn. KrF ønsker å en statlig belønningsordning som premierer satsing på kollektivtrafikken - det vil komme Oslo til gode. Sykkelveinettet bør også bygges ut med et samarbeid stat-kommune. I tillegg har vi lansert «Barnas trafikkplan», som gir støtte til trygge skoleveier for barn

Hva mener du om dages bevilgninger til Oslo kommune og bydelene her? Hvilke eventuelle endringer mener du bør gjøres? Som Oslo-representanter må vi arbeide for en mer rettferdig fordeling kommunene imellom. Det ligner ingen ting at rundt 3 milliarder av Oslos skatteinntekter fordeles til andre deler av landet. Fikk vi til en mer rimelig fordeling av dette, så kunne Oslos bydeler kunne fordele mer penger til bla. eldreomsorg og barnevern

Hva ønsker du å gjøre for å øke tryggheten i gatene i Oslo?

Vi må få mer synlig politi og slå ned på vinningskriminaliteten. Da må bevilgningene til politiet opp!

Dessuten må vi føre en ansvarlig skjenkepolitikk der hensynet til trygghet må gå foran krav om åpningstider, politiets råd må her ha forkjørsrett. I tillegg kan vi alle ta mer ansvar for hverandre, det behøver vi ikke politiske vedtak til.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn