(KOMMENTAR): Norske politikere må innse at de ikke lenger kan kombinere en ansvarlig økonomisk politikk med frie tøyler for oljeindustrien. Det er på høy tid å starte omstilingen til et grønt og fremtidsrettet Norge.

Norge har et problem. Med oljeindustrien som lokomotiv har den norske lønnsfesten kunne fortsette for fullt, til tross for trange tider i europeisk økonomi. Lønnsnivået står stille hos våre internasjonale handelspartnere, mens resten av Norsk industri må konkurrere med oljenæringen om ingeniørene. Resultatet er et særnorsk kostnadsnivå som undergraver konkurranseevnen i vår økonomi. Næringslivet får stadig færre ben å stå på, og norsk velferd blir stadig mer avhengig av en begrenset ressurs.

Jens Stoltenberg og Erna Solberg holder kanskje stø kurs, men mot hva? Klimaendringene skjer allerede, det er ikke lenger abstrakte spådommer om fremtiden. Det energipolitiske verdensbildet er allerede i ferd med å endre seg. Land som Tyskland har startet omstillingen. Ved å fase inn fornybar energi i stedet for kull- og kjernekraft har de allerede skapt flere hundre tusen trygge, grønne arbeidsplasser for fremtiden.

Les også: - Vi må se en virkelig snuoperasjon

Men ikke i Norge. Det er oppsiktsvekkende at samtlige stortingspartier er med på oljeleken. Oljemeldingen som ble vedtatt av Stortinget i 2011 gikk gjennom uten protester fra noen av partiene. Den binder Norge til fortsatt oljeavhengighet frem til 2040, og slår fast at enorme ressurser skal brukes på å lete etter enda mer olje og gass. De årlige investeringene på norsk sokkel er allerede i ferd med å passere 200 milliarder kroner og de dyktigste ingeniørstudentene har lenge utdannet seg til å jobbe i petroleumsnæringen.

Omstillingen vi må gjennom vil gjøre fornybare løsninger for transport, matproduksjon, energiproduksjon og andre grønne sektorer til de viktigste vekstnæringene for fremtiden. Grønne næringer kan ta med seg kompetansen fra petroleumsindustrien inn i en bærekraftig økonomi. Norge kan fremdeles være verdensledende på flere industriområder, også etter at oljealderen begynner å ta slutt.

Bare et mangfold av nye ideer, teknologier og virksomheter setter oss i stand til å løse alle oppgaver uten bruk av fossil energi. Derfor må vi innføre en rekke nye grep som bedrer vilkårene for gründere og småbedrifter over hele landet.

Løsningen på Jens og Ernas dilemma er, etter vår mening, historiens største kinderegg: Hvis de store partiene tør å sette bremser på oljeindustrien, kan de løse fremtidige lønnsfloker, sikre ansvarlig pengebruk, bedre konkurranseevnen for næringslivet og bidra til å gjøre Norge til en ekte klimanasjon.

Da vil Norge bli et foregangsland i klimaarbeidet, og tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet og kompetanse som sikrer den norske velferdsstaten for fremtidige generasjoner.

Les også: