OSLO (Nettavisen): «Gratulerer til @Siv_Jensen_FrP med historisk mulighet for @frp_no. Husk å motbevise alle som tror dere ikke bryr dere om miljøet!».

Dette var Twitter-meldingen Nina Jensen, generalsekretær i miljøorganisasjonen WWF Norge, sendte ut tirsdag. Søsteren Siv ledet Frp fram til et valg som gir partiet en historisk sjanse. For første gang skal Frp i regjeringsforhandlinger. Frp var partiet som kom dårligst ut på WWFs partitest før valget (En panda hver til Høyre, Ap og Frp. Vinnerne var MDG, Rødt, Venstre, SV og KrF, som hver fikk tre).

- Store forventninger
Men Nina Jensen tror ikke en borgerlig regjering - med eller uten Frp - vil føre en uansvarlig miljøpolitikk.

- Jeg synes det er spennende med en ny regjering, og jeg har store forventninger til hva de borgerlige kan og må levere. Den neste fireårsperioden blir kritisk viktig for Norge, som må omstille seg fra et oljeavhengig samfunn til et framtidsrettet og bærekraftig samfunn. Vi må få en vridning bort fra en ensidig satsing på olje og gass til større satsing på nye og grønne arbeidsplasser, sier hun.

Oljefond til fornybar energi
Nina Jensen sier det som kreves er en storstilt satsing på mer fornybar energi, på turistsektoren, på fiskeri- og sjømatnæringen og andre fornybare næringer. Hun sier videre at det bør være enkelt for de borgerlige å utrede en ny klimalov som vil sikre at klimamålene nås, og hun er spent på om de vil øremerke en del av oljefondet til satsing på fornybar energi, slik Frp, Venstre og KrF har tatt til orde for.

- Dette bør være et av de viktigste punktene når de setter seg ned og forhandler, ikke minst fordi Høyre har brukt valgkampen til å framstille seg som et progressivt miljøparti. Det skaper store forventninger, sier WWF-sjefen.

Høyre og Frps miljøløfter
Nina Jensen har merket seg at både Høyre og Frp i valgkampen har gitt en lang rekke miljøløfter: Høyres Nikolai Astrup og Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen har sagt at en borgerlig klimapolitikk vil være langt mer ambisiøs enn den rødgrønne og gi lavere utslipp. De har lovet å opprettholde satsingen på regnskogvern og på fornybar energi i sør, utrede en norsk klimalov og sikre at ny fornybar energi i Norge kommer til erstatning for energi produsert med fossile kilder.

Nikolai Astrup har attpåtil lovet å slå SVs miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i øvelsen frivillig skogvern.

- Vi skal hjelpe dem
- Vi skal hjelpe dem med å holde løftene. Vi skal hjelpe dem med å levere på en ambisiøs og fremtidsrettet miljøpolitikk, sier Nina Jensen.

Hun er glad for at Miljøpartiet De Grønne har kommet seg inn på Stortinget og kan være en del av miljøopposisjonen, og hun har delt ut rosende ord til SVs innsats for miljøsaker i regjeringen. De borgerlige har imidlertid gjennom hele valgkampen lovet at de kan levere en bedre klimapolitikk enn de rødgrønne, og Nina Jensen forventer at den nye regjeringen følger opp løftene.

- Det blir feil utgangspunkt hvis man tror at de vil feile på miljø. Vi har løftene de har gitt friskt i minnet og skal sørge for at de holder det de har love, sier hun og peker på at Stoltenberg-regjeringer på viktige områder har lagt seg ut med miljøbevegelsen.

- Oljekåte Borten Moe
- Det skal for eksempel godt gjøres å finne en mer oljekåt statsråd enn Senterpartiets Ola Borten Moe, sier hun og peker på raus utdeling av letelisenser. Men i en ny oljeivrende regjering vil det være sterkt behov for oljebrems fra Venstre og KrF.

Den største bekymringen, mener Nina Jensen, er at Norge fortsetter på samme kurs når det gjelder olje og klima.

- I Lofoten, Vesterålen og Senja står vi overfor viktige veivalg og verdivalg. Her må KrF og Venstre stå knallhardt på i regjeringsforhandlingene og ikke gi seg.

Les også: Venstre krever rask avklaring om Lofoten-vern

Glad på søsterens vegne
- Hvordan blir det å forholde seg til en søster i regjeringen?

- Det blir med skrekkblandet fryd. La det ikke være tvil om at jeg er utrolig stolt av min søster og veldig glad på hennes vegne. Så er det med litt mer avmålt begeistring jeg ser det som generalsekretær i WWF. Fremskrittspartiet var det partiet som kom dårligst ut i vår partitest før valget. Men jeg forblir optimistisk og tror Frp tar med seg en sunn dose edruelighet når de beveger seg inn i regjeringskontorene og kjenner på det ansvaret som ligger der.

Nina Jensen gir de rødgrønne ros for gode miljøseire som naturmangfoldloven, styrking av det norske skogvernet, stoppet oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja og at det er etablert solide forvaltningsplaner for våre viktigste havområder. Globale og ambisiøse initiativ for regnskogen (Redd+) og internasjonal satsing på klima fornybar energi (Energi+) setter WWF-sjefen også stor pris på.

- Ekstremt fossildrevet
Men på det viktigste punktet, omleggingen til et lavutslippssamfunn, mener hun ambisjonene har vært for små.

- Vi har blitt et ekstremt fossildrevet samfunn, og det gir store utfordringer for klimaet og miljøet og også for norsk næringsliv.

- Men det er en radikal omlegging dere tar til orde for?

- Det dreier seg ikke om å skru igjen kranene i dag, men om å starte omstillingen til det fornybarsamfunnet vi må få. Det handler om å velge veien dit, framfor å bli tvunget inn i det. Det er ikke bare miljøbevegelsen som ivrer for dette. Sentrale næringslivstopper har tatt til orde for å redusere oljeavhengigheten. Her er det ikke en sutrete miljøbevegelse som sitter på kammerset og klager. Det er en relativt bred koalisjon fra de ytterste miljøvernere til relativt blå næringslivsforkjempere som det blir vanskelig ikke å lytte til. Her hviler det et ubeskrivelig stort ansvar på den nye regjeringens skuldre om å komme raskt i gang med denne omstillingen.

HTML EMBED

- Forventer en tøffere klimapolitikk

- Nå må de borgerlige partiene sørge for at våre utslipp reduseres kraftig. Redusert oljeutvinningstempo er det viktigste vi kan gjøre for å kutte utslippene både her hjemme og ute.

Det sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken i en kommentar til borgerlig valgseier.

Naturvernforbundet mener en ny regjering må levere en langt tøffere klimapolitikk enn hva de rødgrønne har klart. Siden 1990 har de norske utslippene økt. Haltbrekken peker på at de borgerlige partiene før valget var enige om at de rødgrønne ikke har gjort nok for å redusere utslippene. Som Nina Jensen i WWF peker han på at flere næringslivsledere er like utålmodige som miljøbevegelsen på dette punktet.

Også Naturvernforbundet ser på oljen i nord som en prøvestein for den nye regjeringen.

- Spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir helt avgjørende. Vi kan ikke sette de rike fiskeområdene i fare og øke utslippene av klimagasser gjennom å tillate oljeboring i et av verdens mest produktive og sårbare havområder, sier Haltbrekken.

Les også: