Gå til sidens hovedinnhold

Vil GPS-merke alle biler

SV-topp vil ta ny teknologi i bruk for å få en mer miljøvennlig bilavgift.

- Det bør innføres et differensiert veiprisingssystem, der du vil betale ut fra når du kjører, hva slags bil du kjører og hvor du kjører, sier Torgeir Knag Fylkesnes, SVs førstekandidat fra Troms.

Det er lokalavisa iTromsø stortingskandidaten fortalte om partiets planer for å kreve inn en ny og mer miljøvennlig bilavgift.

Fylkesnes vil montere en GPS-sender i alle biler, som registrerer om bilistene kjører i soner med mange eller få kollektivtilbud.

Ideen er omstridt fordi GPS-en vil logge enhver bevegelse bilen gjør. Både Datatilsynet og partiet Venstre er kritiske til ideen, og mener faren er stor for at opplysningene potensielt kan misbrukes.

Les saken i Nordlys

Kun én avgift
Ifølge Fylkesnes skal det ut fra informasjonen om hvor bilisten kjører beregnes en skreddersydd avgift, der hver enkelt bilist belastes ut fra hvor mye bilen er kjørt i rushtid og på steder med gode kollektivløsninger. Denne avgiften bør ifølge Fylkesnes erstatte alle andre avgifter bileiere må ut med i dag.

- I dag er det altfor mye byråkrati. Samferdselsdepartementet mener man kunne spart mellom 10 og 15 milliarder kroner årlig på en optimal avgiftsinnhenting. Veldig mye forsvinner i dag i administrasjon og banktjenester, sier Fylkesnes.

Han viser til at ordningen med GPS-målinger tidligere er vurdert prøvd i Nederland, og at Teknologirådet i 2010 mente at fordelene ved en innføring av systemet kunne veie tyngre enn personvernhensyn.

Frykter overvåkning
- Dette er et utfordrende forslag, rent personvernmessig. Både Datatilsynet og et solid flertall på Stortinget er enige om at man har rett på anonym ferdsel langs norske veier. En GPS som måler hvor og når man kjører vil inneholde en svært detaljert oversikt over hvor norske bilister beveger seg, sier Ove Skåra, informasjonssjef i Datatilsynet.

- Vi kan ikke si at det vil være umulig å gjøre dette på en forsvarlig måte, men det vil være veldig utfordrende og veldig dyrt. Den som er forslagsstiller her har en solid jobb å gjøre med å tenke på personvernbiten, sier Skåra.

Han viser til Avfallsservice-saken i Nord-Troms, der en ansatt fikk sparken etter at firmaet brukte GPS-en på bilene til å avsløre at han tok for lange pauser. Selskapet fikk refs fra Høyesterett for å ha brutt personopplysningsloven.

- GPS-koordinatene må registreres et sted for avregning. Da vil det kunne misbrukes hvis en annen aktør får tilgang på dataene. Vi har tidligere sett i avfallsbransjen at GPSer som skulle vært brukt i forbindelse med avfallshåndtering har vært brukt til andre formål.

- Lokal lagring
Til Nordlys sier imidlertid Fylkesnes at han mener å ha funnet løsningen på hvordan man kan hindre at GPS-ene brukes til overvåkning.

- Etter å ha diskutert med teknologer, forestiller jeg meg et system der informasjonen kun lagres lokalt i bilen og sikres der. Kun informasjon om hvilke type soner bilisten har kjørt i sendes sentrale myndigheter, bilisten har alene tilgang på GPS-koordinatene. Dermed vil ikke myndighetene kunne overvåke hvor bilisten til enhver tid befinner seg. Hvis det derimot hadde vært tilfelle, hadde vi nærmet oss det totale overvåkingssamfunn, sier Fylkesnes.

Kun i forbindelse med en klage på avgiftsgrunnlaget vil myndighetene ifølge Fylkesnes kunne få tilgang på GPS-opplysningene. Og da ved at bilisten selv gir myndighetene tilgang.

- Er det virkelig ikke grunn til å frykte at opplysningen fra GPSen vil kunne bli brukt til andre formål av statlige myndigheter, selv om lagringen skjer lokalt?

- Ja. Prinsippet er at kun bileieren har tilgang på sine egne koordinater. Det skal fortsatt være mulig å stikke på tur uten at noen vet hvor du er, sier Fylkesnes.

- Har SV utredet om det er praktisk mulig å plassere GPSer i alle norske biler?

- Dette er veldig enkel teknologi. Det vil være en bestillig som det offentlige gjør til næringen, med de skranker for personvern og sikkerhet som kanskje er det viktigste her. Så må næringen levere de teknologiske løsningene.

- Massiv overvåkning
Et annet miljøparti, Venstre, sier nei takk til Fylkesnes’ forslag.

- Dette griper rett inn i personvernet. Gjennom nøyaktige GPS-målinger legges det med dette forslaget opp til veldig omfattende overvåkning, som jeg ut fra et liberalt synspunkt er veldig kritisk til, sier Venstres stortingskandidat i Troms, Irene Dahl.

- Torgeir Knag Fylkesnes mener teknologien er bombesikker mot overvåkning?

- Venstre er teknologioptimister og tror på teknologiske løsninger. Men vi mener også at man må kunne ferdes hvor man vil uten at det blir registrert hvor man drar. Selv om det er et passivt system som registrerer dette, så er dette et prinsipielt spørsmål, sier Dahl.

Regionsjef i Statens Vegvesen region nord, Torbjørn Naimak, sier han nødig vil diskutere om forslaget er løsbart.

- Det er en rekke utspill som kommer i disse valgkamptider. Hvis dette kommer opp som en sak som man ønsker å utrede vil vi heller komme tilbake til det da.

Se flere saker i Nordlys her

Kommentarer til denne saken